Fake news i SVT

Skriftlig fråga 2017/18:692 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-01-31
Överlämnad
2018-02-01
Anmäld
2018-02-02
Svarsdatum
2018-02-07
Sista svarsdatum
2018-02-07
Besvarad
2018-02-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Torsdagen den 25 januari sändes SVT:s debattprogram Opinion live. Programmet handlade om Staffanstorps kommuns placeringar av nyanlända. Programledaren intervjuade en man som klagade på sitt och sin familjs boende på ett vandrarhem i kommunen, samtidigt som bilder från boendet visades. SVT nämnde inget om att mannen och hans familj var placerade på vandrarhemmet av en annan kommun, Malmö. I korrespondensen med Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson medgav redaktören för Opinion live att SVT visste att det var Malmö stad som ansvarade för placeringen. En viktig sakupplysning undanhölls tittarna, och en direkt manipulation av fakta skedde med syfte att svartmåla Staffanstorps kommun.

Därför vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att hindra att SVT producerar fake news?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:692 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)Ku2018/00151/MF

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:692 av Boriana Åberg (M)
Fake news i SVT

Boriana Åberg har med anledning av ett inslag i programmet Opinion live frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att hindra att Sveriges Television producerar ”fake news”.

Sveriges Televisions (SVT) verksamhet bedrivs självständigt såväl i förhållande till staten som till andra ekonomiska och politiska maktsfärer i samhället. Verksamheten regleras på en övergripande nivå genom fleråriga sändningstillstånd och årliga anslagsvillkor som beslutas av regeringen enligt de ramar och den inriktning som riksdagen fastställt.

Enligt sändningstillståndet ska programverksamheten utövas sakligt och opartiskt. Den som anser att SVT i ett program har brutit mot detta krav kan anmäla det till granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för press, radio och tv. Nämnden prövar i efterhand om innehållet i radio- och tv-program följer de regler som finns för sändningarna.

Public service oberoende är av avgörande betydelse för att verksamheten ska ha allmänhetens förtroende. Som minister vore det därför högst olämpligt att kommentera SVT:s publicistiska beslut.

Stockholm den 7 februari 2018

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.