Till innehåll på sidan

Ett konstmuseum i Uppsala slott och Statens fastighetsverk

Skriftlig fråga 2020/21:2083 av Marta Obminska (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-03-04
Överlämnad
2021-03-05
Anmäld
2021-03-09
Svarsdatum
2021-03-17
Sista svarsdatum
2021-03-17
Besvarad
2021-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

I Uppsala pågår en intensiv debatt, både bland invånarna och inom politiken, om placeringen av ett framtida konstmuseum. En minoritet i kommunfullmäktige, Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet, vill bygga ut Uppsala slott för att där placera ett konstmuseum (i stället för i Kaniken). De planerar även att låta resa en hiss från Svandammen till slottshöjden.

Uppsala slott, som är en del av riksintresset för Uppsala stad, ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. Statens fastighetsverk är en central förvaltningsmyndighet under regeringen, som reglerar dess verksamhet.

Efter ett inriktningsbeslut i Uppsala kommunstyrelse den 3 mars 2021 (inte kommunfullmäktige) har ovanstående partier för avsikt att fortsätta förhandlingarna med Statens fastighetsverk om en lokalisering av ett expanderat Uppsala konstmuseum till Uppsala slott.

Dagen före beslutet i kommunstyrelsen, den 2 mars 2021, uttalar sig en förvaltare på Statens fastighetsverk om konstmuseet i Upsala Nya Tidning. Han berättar att han själv är positiv till att konstmuseet blir kvar på Uppsala slott av olika skäl.

Sedan får han frågan vad som händer om konstmuseet inte blir kvar: ”I det fallet finns risken att slottet blir än mer stängt för allmänheten än det är idag. Det blir en annan form på Uppsala slott som blir mindre publik, mer en kuliss än en aktiv part som är delaktig för både Uppsalabor och de som reser hit.”

Yttrandefriheten är och ska vara stark i Sverige. Men han uttalar sig inte som privatperson utan som förvaltare på ett statligt verk. Han uttalar sig dessutom i en lokal fråga som är känslig och där politiska beslut inte har blivit fattade. Beslut ska tas i kommunstyrelsen dagen efter, och oppositionen förespråkar beslut i kommunfullmäktige. Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska, enligt 1 kap. 9 § regeringsformen, i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Min fråga till statsrådet Lena Micko är följande​:

 

Avser statsrådet att göra någonting för att säkerställa att företrädare för statliga myndigheter inte uttalar sig och tar tydlig ställning i politiskt känsliga frågor innan demokratiska beslut är fattade?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.