Till innehåll på sidan

Etableringsjobbens konsekvenser för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2022/23:864 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-17
Överlämnad
2023-07-18
Besvarad
2023-07-28
Svarsdatum
2023-07-28
Sista svarsdatum
2023-08-01
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

I slutet av förra året presenterade parterna det avtal om etableringsjobb som de tagit fram. Etableringsjobben syftar till att ge människor som är långtidsarbetslösa en väg in till arbetsmarknaden.

Efter att parterna kommit överens har frågan diskuterats i flera forum, och vi har varit tydliga med att regeringen behöver leverera på denna modell som parterna kommit överens om.

I en debatt om etableringsjobben den 26 juni nämnde arbetsmarknads- och integrationsministern att den förändring som behöver göras för att få etableringsjobben på plats kommer att göra att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan får administrativa konsekvenser samt att det kräver it-utveckling.

Nyligen kunde vi också läsa hur Arbetsförmedlingen säger upp nästan 100 personer, och den 30 juni kunde vi läsa att Försäkringskassan säger upp mellan 400 och 500 personer.

Det är minst sagt osäkert hur dessa två myndigheter ska kunna ta på sig de ökade administrativa uppgifter som blir när etableringsjobben ska införas.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkerställa att etableringsjobben kan införas med tanke på att administrationen bedöms öka för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:864 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

A2023/01029 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:864 av Jim Svensk Larm (S)
Etableringsjobbens konsekvenser för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Jim Svensk Larm har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att säkerställa att etableringsjobben kan införas med tanke på att administrationen bedöms öka för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Som jag tidigare redogjort för finns det ett regelverk för statlig ersättning för arbete i etableringsjobb som är i kraft sedan den 1 september 2022. Svenskt Näringsliv, Unionen och LO har därefter i slutet av 2022 enats om avtal avseende etableringsjobb. Men parternas avtal avviker i vissa avseenden från det redan beslutade regelverket.

Regeringen bereder nu frågan och analyserar hur avtalet förhåller sig till gällande regelverk och avtalets konsekvenser för bl.a. de berörda myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Stockholm den 28 juli 2023

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.