Etableringsjobben

Skriftlig fråga 2022/23:616 av Sofia Amloh (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-28
Överlämnad
2023-05-02
Anmäld
2023-05-03
Svarsdatum
2023-05-10
Sista svarsdatum
2023-05-10
Besvarad
2023-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Arbetsmarknads- och integrationsministern har tidigare svarat att parternas avtal frångår det redan beslutade regelverket. Regeringen bereder nu frågan och analyserar avtalets konsekvenser och hur det förhåller sig till gällande regelverk.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Vilken del av parternas överenskomna avtal har så oväntat frångåtts enligt ministern att det föranleder denna tidsfördröjning av etableringsjobben?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:616 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

A2023/00682 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:616 av Sofia Amloh (S)
Etableringsjobben

Sofia Amloh har frågat mig vilken del av parternas överenskomna avtal som så oväntat har frångåtts enligt mig att det föranleder denna tidsfördröjning av etableringsjobben.

Det är det kollektivavtal som parterna tecknat som frångår det sedan tidigare beslutade regelverket om statlig ersättning för arbete i etableringsjobb. Det handlar bland annat om statligt stöd och om avvikelse från den anmälan som har gjorts till EU-kommissionen. Men också om att de ersättningsnivåer parterna utgår ifrån i sitt avtal innebär ökade utgifter för anslaget för Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (UO14, anslag 1:13). Regeringen har en pågående dialog med Svenskt Näringsliv, Unionen och Landsorganisationen, LO.

Stockholm den 10 maj 2023

–

Johan Pehrson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.