Etableringsjobben

Skriftlig fråga 2022/23:557 av Serkan Köse (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-14
Överlämnad
2023-04-17
Anmäld
2023-04-18
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

År 2017 undertecknade LO, Unionen och Svenskt Näringsliv en överenskommelse som skulle ligga till grund för etableringsjobben. 2018 kom den socialdemokratisk ledda regeringen och arbetsmarknadens parter överens om att införa etableringsjobben för att få fler nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete. Processen med att införa etableringsjobben har pågått sedan dess.

I december förra året enades Svenskt Näringsliv, Unionen och LO om en uppgörelse om etableringsjobben, och i samband med det förklarade arbetsmarknadsminister Johan Pehrson att åtgärden var avgörande för att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända i jobb. Därefter har inte mycket hänt.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

När kommer etableringsjobben att vara på plats?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:557 besvarad av Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

A2023/ 00590 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och integrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:557 av Serkan Köse (S)
Etableringsjobben

Serkan Köse har frågat mig när etableringsjobben kommer att vara på plats.

Etableringsjobben kan vara en viktig del i arbetet för att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända i jobb. Syftet är att göra det enkelt för arbetsgivarna att anställa till en låg kostnad samtidigt som arbetstagaren får en statlig ersättning som kompenserar individen för att denne får en lägre lön.

Sedan den 1 september 2022 är regelverket för statlig ersättning för arbete i etableringsjobb i kraft och det finns budgeterade medel i BP23.

Svenskt Näringsliv, Unionen och LO har därefter enats om avtal avseende etableringsjobb. Parternas avtal frångår dock det redan beslutade regelverket. Regeringen bereder nu frågan och analyserar avtalets konsekvenser och hur det förhåller sig till gällande regelverk. Det handlar bland annat om juridiska frågor och om finansieringen då staten ska bevilja statlig ersättning för arbete i etableringsjobb. Regeringen har en pågående dialog med Svenskt Näringsliv, Unionen och LO.

Stockholm den 26 april 2023

Johan Pehrson –

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.