Etablering av Skåne Havsvindpark

Skriftlig fråga 2022/23:697 av Adrian Magnusson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-22
Överlämnad
2023-05-23
Anmäld
2023-05-24
Svarsdatum
2023-05-31
Sista svarsdatum
2023-05-31
Besvarad
2023-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Det 16 maj gav regeringen klartecken till två stora vindkraftsparker till havs utanför den svenska västkusten. Detta är positivt. Sverige behöver all energi som kan produceras så fort som möjligt. Vindkraften är utan tvekan det kraftslag som kan bidra med mest energi på kortast tid.

Samtidigt finns ett stort vindkraftsprojekt planlagt utanför den skånska sydkusten söder om Ystad och Trelleborg: Skåne Havsvindpark. Parken ska kunna producera 7 terawattimmar per år, vilket är mer än en reaktor i Barsebäck. Alla tillstånd är klara för vindkraftsparken, och Länsstyrelsen i Skåne har rekommenderat regeringen att bevilja tillstånd för vindkraftsparken.

Det bolag som ska etablera vindkraftsparken har uttryckt oro för att andra länder kan lägga beslag på resurserna till Skånes Havsvindspark om regeringen inte snarast ger klartecken till vindkraftsparken. Detta är oerhört bekymmersamt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Avser regeringen att ge klartecken till etableringen av Skåne Havsvindpark?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:697 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

KN2023/03171 Klimat- och näringslivsdepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:697 av Adrian Magnusson (S) Etablering av Skåne havsvindpark

Adrian Magnusson har frågat mig om regeringen avser att ge klartecken till etableringen av Skåne havsvindpark.

Det är en högt prioriterad fråga för regeringen att öka produktionen av all fossilfri el, där vindkraft till havs är en del i energimixen. Regeringen har i budgeten för 2023 anslagit 15 miljoner kronor till länsstyrelserna för snabbare handläggning av ärenden som rör havsbaserad vindkraft.

Som Adrian Magnusson konstaterar har regeringen den 16 maj beslutat att ge två stora vindkraftparker till havs tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. I februari fattade regeringen beslut om tillstånd för kabeldragning längs havsbotten för kraftöverföring från den planerade vindkraftsparken Kriegers flak utanför Skånes kust.

För vindkraft i Sveriges ekonomiska zon är det regeringen som genomför tillståndsprövningen och prövningen av havsbaserad vindkraft sker enligt de beredningsrutiner som finns i Regeringskansliet. Ärendena är komplexa och innefattar ett omfattande underlag med många olika frågeställningar och intressekonflikter. När beredningen är genomförd är det regeringen som fattar beslut. Jag kan inte i det här svaret föregå regeringens prövning i det enskilda ärendet.

Regeringen handlägger för närvarande åtta omfattande ansökningar som rör tillstånd till havsbaserad vindkraft och gör allt för att dessa ärenden ska hanteras så skyndsamt som möjligt, utan att rättssäkerheten eftersätts. Detta torde även framgå av de beslut som regeringen redan har levererat sedan den tillträdde. Adrian Magnusson kan vara säker på att regeringen agerar handlingskraftigt för att skapa förutsättningar för en välbehövlig ökning av tillgången på fossilfri el.

Stockholm den 31 maj 2023

Romina Pourmokhtari

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.