ersättningsjobb i Sollefteå

Skriftlig fråga 2001/02:941 av Erik Ågren, Jan (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-03-21
Besvarad
2002-03-27
Anmäld
2002-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 21 mars

Fråga 2001/02:941

av Jan Erik Ågren (kd) till näringsminister Björn Rosengren om ersättningsjobb i Sollefteå

Det är i dagarna två år sedan det ödesdigra försvarsbeslutet angående bl.a. nedläggningen av Sollefteå garnison klubbades i Sveriges riksdag. I samband med detta beslut lovade näringsministern att Sollefteå skulle tilldelas ersättningsjobb. Ett löfte som ministern sedan upprepade. Vi som bor uppe i regionen fick också höra att vi skulle lyssna "speciellt" noga till vad ministern sade. För en kort tid sedan erkände ministern att löftet inte kunnat infrias. Sanningen är ju att inte mycket hänt av de 300 statligt utlovade jobben och därmed befinner sig Sollefteå i en mycket svårt situation.

Min fråga är: När får Sollefteå de av näringsministern utlovade ersättningsjobben?

Svar på skriftlig fråga 2001/02:941 besvarad av

den 27 mars

Svar på fråga 2001/02:941 om ersättningsjobb i Sollefteå

Näringsminister Björn Rosengren

Jan-Erik Ågren har frågat mig när Sollefteå får de utlovade ersättningsjobben.

Frågan om ytterligare statliga jobb till Sollefteå har hög prioritet och bereds för närvarande i Regeringskansliet. Jag räknar med att kunna återkomma i denna fråga under april månad.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.