Erkännande av folkmordet 1915

Skriftlig fråga 2019/20:1683 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-06-26
Överlämnad
2020-06-26
Anmäld
2020-06-29
Svarsdatum
2020-07-07
Besvarad
2020-07-07
Sista svarsdatum
2020-07-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 11 mars 2010 tillkännagav riksdagen för regeringen att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker, att Sverige bör verka inom EU och FN för ett internationellt erkännande av folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker och att Sverige bör verka för att Turkiet erkänner folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker.

Under folkmordet, som pågick mellan 1915 och 1922, mördades runt 1,3 miljoner människor i det ottomanska riket. Bakom folkmordet stod den ungturkiska rörelsen.

När Stefan Löfven besökte Södertälje 2014 lovade han att driva frågan om att regeringen skulle erkänna folkmordet under förutsättning att Socialdemokraterna skulle vinna valet. I en intervju med Assyria TV sa han: ”Har vi fattat beslut i riksdagen så ska vi naturligtvis fullfölja det. Det är absolut min målsättning.”

Trots att det är Socialdemokraterna som sedan valet 2014 styr utrikespolitiken och trots sitt löfte har man alltså hittills svikit. I maj 2018 sa i stället statsministern till SVT: ”Jag har gjort det jag sa, jag tog det till en utredning, den rapporten visade att det här är en oerhört komplex fråga. Det är en sak för ett parlament att erkänna folkmord, det är en annan sak för en regering.” Och på en direkt fråga om regeringen tänkte erkänna folkmordet svarade han: ”Regeringen har inte någon plan på det, nej.”

Det skulle vara intressant att höra om regeringen har omvärderat sitt nej och i stället kommer att följa tidigare löften om erkännande, som det dessutom finns riksdagsbeslut på.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Kommer Sveriges regering att erkänna folkmordet 1915 i enlighet med riksdagens beslut den 11 mars 2010?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1683 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på frågorna 2019/20:1635 av Sara Gille (SD)
Sveriges erkännande av folkmord och 2019/20:1683 av Björn Söder (SD) Erkännande av folkmordet 1915

Sara Gille har frågat mig varför den svenska regeringen inte har erkänt folkmordet i Osmanska riket och IS folkmord, och varför Sverige inte tydligt har markerat mot den turkiska regeringen om erkännande av dessa folkmord. Björn Söder har frågat mig om Sveriges regering kommer att erkänna folkmordet 1915 i enlighet med riksdagens beslut den 11 mars 2010.

För regeringens del råder ingen tvekan om att det begicks fruktansvärda massövergrepp mot minoriteter i det sönderfallande Osmanska riket. Omkring en miljon människor beräknas ha blivit offer. Både dåtida rapporter från till exempel svenska ambassaden i Konstantinopel och nutida forskning vittnar om ett ofattbart stort antal människor som mördades, deporterades eller tvingades på flykt från sina hem. En betydande del av det Osmanska rikets kristna befolkning mördades urskillningslöst, en majoritet var armenier men bland offren fanns även andra kristna minoriteter: assyrier, syrianer, kaldéer och greker. Skildringarna av vad som hände är förskräckliga.

Frågor om hur en regering bör förhålla sig till, och benämna, massövergrepp i det förflutna i en annan stat är dock komplicerade och innehåller folkrättsliga, konstitutionella, straffrättsliga och politiska aspekter som vi inte kan bortse från. Vi har alla ett ansvar av att dra lärdom av vår historia. Regeringen har gett stöd till flera projekt som främjar kunskap och dialog om massövergreppen 1915.

Ingen kan heller ha undgått de fruktansvärda och ofattbara vittnesmål vi hört från de som fallit offer för Daeshs grymhet, inte minst från de yazidiska kvinnor och barn som förslavats och hållits som fångar av Daesh.

Stockholm den 7 juli 2020

Ann Linde

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.