Erfaren arbetskraft

Skriftlig fråga 2015/16:557 av Elisabeth Svantesson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-22
Överlämnad
2015-12-23
Sista svarsdatum
2016-01-07
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Långtidsutredningen konstaterade nyligen att ett förlängt arbetsliv är den sannolikt viktigaste faktorn för att vi ska kunna klara av den demografiska förändringen och samtidigt upprätthålla och utveckla de offentliga välfärdssystemen.

Det är positivt att vi lever allt längre och att många äldre vill förlänga sitt yrkesliv. Det handlar om erfaren arbetskraft, med kompetens från ett helt arbetsliv, som har mycket att bidra med. Moderaterna menar att den som vill och kan jobba längre bör ges möjlighet till det. Och politiken bör utformas så att drivkrafterna ökar för fler att stanna kvar på arbetsmarknaden längre.

Moderaterna vill uppmuntra ett längre yrkesliv bland annat genom att utvidga det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre så att det gäller från 64 år, i stället för 65 år som i dag. Regeringen går i motsatt riktning och vill i stället öka kostnaderna att anställa personer över 65 genom att införa en löneskatt.

Mellan 2006 och 2014 ökade andelen personer över 65 år som arbetar med drygt 6 procentenheter. Den trenden riskeras att brytas med den höjda skatten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson: 

 

Vilken effekt räknar ministern och regeringen med att löneskatten kommer att ha på äldres arbetsutbud?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:557 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2015/03336/SV

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:557 av Elisabeth Svantesson (M) om Erfaren arbetskraft

Elisabeth Svantesson har frågat mig vilken effekt jag och regeringen räknar med att den nya löneskatten för personer över 65 år kommer att ha på äldres arbetsutbud.

När regeringen tillträdde 2014 ärvde vi ett bekymmersamt läge med en arbetslöshet som bitit sig fast på en hög nivå. För att öka sysselsättningen och varaktigt minska arbetslösheten har regeringen därför i budgetpropositionen för 2016 föreslagit stora framtidsinvesteringar i bostäder, klimatomställning och infrastruktur, en aktiv näringspolitik för fler och växande företag och investeringar i kompetens och matchning för att rusta människor att ta de jobb som växer fram. Vårpropositionen för 2015 och budgetpropositionen för 2016 innehåller sammantaget investeringar för jobb som uppgår till drygt 14 miljarder kronor för år 2016.

Regeringen redogör kontinuerligt i vår- och budgetpropositioner för den samlade bedömningen av hur regeringens reformer påverkar sysselsättningen och arbetslösheten. Enligt regeringens senaste bedömning är effekten av löneskatten att de äldres sysselsättning och antal arbetade timmar kommer att förändras endast i liten utsträckning. Förslagets effekter bör dock samtidigt ställas mot de positiva effekter på sysselsättning och antalet arbetade timmar som kan uppkomma när skatteintäkterna används till andra reformer. Sammantaget bedöms de åtgärder som föreslås i budgetpropositionen bidra till en lägre arbetslöshet och en högre sysselsättning de närmaste åren.


Sverige behöver fler jobb och fler som jobbar. Att lösa framtidens utmaningar görs inte med ytterligare kortsiktiga nedskärningar och skattesänkningar. Det görs genom investeringar och samarbete och det är precis vad regeringen gör.

Stockholm den 19 januari 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.