Enhet för informationskrigföring

Skriftlig fråga 2015/16:1021 av Sotiris Delis (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-23
Överlämnad
2016-03-23
Besvarad
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30
Svarsdatum
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Säkerhetspolisens årsbok 2015 är tydlig på punkten att Ryssland bedriver en intensiv informationskrigföring mot Sverige. Syftet med dessa aktiviteter är bland annat att via sociala medier och planterandet av falska nyheter destabilisera Sverige genom falsk ryktesspridning.

Vi befinner oss i ett kritiskt skede där Ryssland bevisligen agerar i ont uppsåt mot vårt land.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Om och i så fall när är ministern och regeringen beredda att fatta beslut om att förstärka Sveriges försvarsmakt med ett centrum specialiserat på informationskrigföring?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1021 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00487/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1021 av Sotiris Delis (M) Enhet för informationskrigföring

Sotiris Delis har frågat mig om och i så fall när jag och regeringen är beredda att fatta beslut om att förstärka Sveriges Försvarsmakt med ett centrum specialiserat på informationskrigföring.

Flera myndigheter har ansvar och roller att spela i hanteringen av informationskrigföring samt i arbetet med att identifiera och möta påverkanskampanjer. Det gäller Myndigheten för samhällskydd och beredskap, rättsvårdande myndigheter och försvarsmyndigheter. I försvarspropositionen är regeringen tydlig med att myndigheterna ska utveckla sin förmåga och samtidigt öka samverkan.

En utveckling av verksamheten pågår nu inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt andra närmast berörda myndigheter. Svenska myndigheter samarbetar också med Natos center för strategisk kommunikation, Stratcom, i Riga och med Natos center för cyberförsvar i Tallinn.

Jag och inrikesministern som närmast ansvariga statsråd och övriga berörda statsråd följer arbetet noga. Att skapa ett särskilt centrum specialiserat för att hantera informationskrigföring inom Försvarsmakten är i nuläget inte aktuellt.

Stockholm den 30 mars 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.