Till innehåll på sidan

En översyn av PDCA inklusive bistånd till Kuba

Skriftlig fråga 2022/23:910 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-10
Överlämnad
2023-08-10
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-24
Sista svarsdatum
2023-08-24
Besvarad
2023-08-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

Den 17–18 juli i år träffades ledare från EU och ledare från Latinamerikanska och karibiska stater (CELAC) i Bryssel för det tredje EU-CELAC-toppmötet. Det var åtta år sedan det senaste mötet ägde rum. Europeiska rådets ordförande, Charles Michel, och CELAC pro tempore president, premiärminister för Saint Vincent och Grenadinerna Ralph Gonsalves, ledde toppmötet tillsammans. Vid toppmötet åtog sig EU:s och CELAC:s ledare att förnya sitt mångåriga partnerskap, som bygger på gemensamma värderingar och intressen och starka ekonomiska, sociala och kulturella band.

Ledarna för de 33 latinamerikanska och karibiska länderna övertalade, enligt den Brysselbaserade nyhetsportalen Euractiv, EU att stoppa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs inbjudan till toppmötet.

Dessutom insisterade dessa ledare på att ta bort alla punkter om stöd till Ukraina från utkastet till slutdeklarationen.

Bakom kravet från dessa ledare på att inbjudan till Volodymyr Zelenskyj skulle dras tillbaka och att alla former av stöd till Ukraina skulle strykas ska, enligt uppgift, Kuba, Nicaragua och Venezuela ha legat. Dessa länder stöder sedan tidigare Ryssland i aggressionskriget mot Ukraina, och Kuba har dessutom skickat soldater till Belarus för att utbildas och sättas in i kriget mot Ukraina.

Samtidigt upprätthåller EU ett avtal (PDCA) med den kubanska kommunistregimen och finansierar densamma genom olika organisationer som står regimen nära eller som på andra sätt kommer regimen till del. Det ter sig ganska anmärkningsvärt att EU samtidigt som man säger sig stå upp för Ukraina har avtal med och finansierar dess motståndare.

Jag har tidigare ställt frågor kring detta (2022/23:499 och 2022/23:598). I svaret till den senare frågan skriver statsrådet Johan Forssell att EU:s engagemangspolitik och avtalet mellan EU och Kuba om politisk dialog- och samarbete, PDCA, tillkom mot bakgrund av att EU:s tidigare politik som innehöll politiska sanktioner gentemot Kuba inte fått önskad effekt. EU:s bistånd är en del av EU:s engagemangspolitik. PDCA tillämpas provisoriskt sedan hösten 2017. Regeringen ser med oro på den fortsatt negativa utvecklingen i Kuba och den kubanska statens repressiva agerande. Det kan konstateras att PDCA-avtalet nu har tillämpats provisoriskt i drygt fem år och regeringens bedömning är att det finns skäl som talar för en översyn av EU:s engagemangspolitik och PDCA-avtalet, inklusive EU:s bistånd till Kuba.

Trots detta vidtogs inga åtgärder under det svenska ordförandeskapet i EU för att initiera en sådan översyn. Det blev plötsligt tyst från den svenska regeringen.

Jag vill därför fråga statsrådet Johan Forssell:

 

Varför vidtog inte statsrådet några åtgärder för att under det svenska ordförandeskapet initiera en översyn av PDCA, och kommer statsrådet att nu vidta några åtgärder inom EU för att en sådan översyn ska ske?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:910 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)

UD2023/ 11168 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:910 av Björn Söder (SD)
En översyn av PDCA inklusive bistånd till Kuba

Björn Söder har frågat mig varför jag inte vidtog några åtgärder för att under det svenska ordförandeskapet initiera en översyn av PDCA, och om jag nu kommer att vidta några åtgärder inom EU för att en sådan översyn ska ske.

Som EU-ordförande var Sveriges roll att verka för sammanhållning och samordning i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Det hade därför varit försvårande att i denna roll driva en linje som går emot den EU-gemensamma linjen.

Att en översyn av PDCA är befogad står jag fast vid. Sverige har nu lämnat över ordförandeskapet i EU till Spanien och kommer därför att verka för att en översyn av PDCA sker. Detta sker genom att inom EU-samarbetet ta upp frågan för diskussion samt genom att samla stöd från andra medlemsstater för linjen att en översyn nu är befogad.

Stockholm den 24 augusti 2023

Johan Forssell

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.