En Kubapolitik som är synkroniserad med USA

Skriftlig fråga 2022/23:828 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-28
Överlämnad
2023-06-29
Besvarad
2023-07-13
Sista svarsdatum
2023-07-13
Svarsdatum
2023-07-13
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Ända sedan den kommunistiska revolutionen på Kuba 1959 har minst var tionde kubansk medborgare valt att fly sitt hemland till följd av fattigdom, brist på fundamentala friheter och statssanktionerat förtryck. Hundratusentals av dessa har valt att riskera livet för att med båt ta sig över till USA, ibland bara genom att paddla hemmasnickrade flottar. 

Vittnesmål om det omfattande förtrycket i diktaturen finns det således gott om, och angreppen mot dem som förespråkar demokrati har varit konstanta – ända till dessa dagar. Trots detta faktum valde en riksdagsmajoritet för några år sedan att trotsa viljan hos de exilkubaner, människorättsaktivister, oppositionella och demokratiförespråkare som klart och tydligt vädjade till svenska makthavare att inte ratificera det djupt kritiserade EU-Kubaavtalet PDCA. Sedan detta avtal tillkom har inte heller situationen för regimkritiker förbättrats i diktaturen, och förtrycket har i flera fall till och med ökat. Det står därmed klart att det inte finns något som tyder på att avtalet har haft någon positiv effekt under de cirka fem år som avtalet provisoriskt har tillämpats.

Glädjande nog har handels- och biståndsminister Johan Forssell öppnat för att se över detta avtal, och även en majoritet från utrikesutskottet har ställt sig bakom Sverigedemokraternas linje i denna fråga – som inte bara innebär att lämna avtalet och införa nya sanktioner mot Kuba utan även att se över möjligheten till att synkronisera EU:s Kubapolitik med USA. 

Mot bakgrund av detta önskas utrikesminister Tobias Billström svara på följande fråga:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta i syfte att stärka det svenska och europeiska samarbetet med USA för att gemensamt tackla den kubanska diktaturen och stödja oppositionella? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:828 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)


Svar på fråga 2022/23:828 av Markus Wiechel (SD)
En Kubapolitik som är synkroniserad med USA

Markus Wiechel har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att stärka det svenska och europeiska samarbetet med USA för att gemensamt tackla den kubanska diktaturen och stödja oppositionella.

Regeringen ser med oro på den fortsatt negativa utvecklingen i Kuba och den kubanska statens repressiva agerande. Sverige, EU och FN framför återkommande skarp kritik mot den kubanska regeringens repressiva åtgärder mot demonstrationer, att det kubanska folket måste tillerkännas sina civila, politiska och ekonomiska fri- och rättigheter samt att frige alla politiska fångar.

EU hade tidigare en politik som låg mer i linje med USA:s isoleringspolitik gentemot Kuba och 2003 införde EU politiska sanktioner mot Kuba som innebar att samtliga officiella kontakter med regeringen upphörde. Åtgärderna hävdes sedermera 2008 då de konstaterades vara ineffektiva och inte fått önskad effekt. Mot bakgrund av detta valde EU därför att fokusera på dialog för att söka nå förändring varpå avtalet mellan EU och Kuba om politisk dialog- och samarbete, PDCA, tillkom. Dessvärre kan konstateras att inte heller detta avtal fått önskad effekt, utan förtrycket på Kuba har fortsatt och i delar förvärrats.

Som framförs i bistånds- och utrikeshandelsministern Johan Forssells svar på fråga 2022/23:598 av Björn Söder (SD) om EU:s stöd till organisationer på Kuba och PDCA-avtalet finns det skäl som talar för en översyn av EU:s engagemangspolitik och PDCA-avtalet, inklusive EU:s bistånd till Kuba. En sådan översyn bör fokusera på hur EU på bästa sätt kan sätta tryck på den kubanska regeringen i syfte att främja en demokratisk utveckling. När det gäller stöd till den demokratiska oppositionen utesluter vi inte ett närmre samarbete med USA.

Stockholm den 12 juli 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.