Till innehåll på sidan

En fullt utbyggd Ostkustbana med dubbelspår senast 2035

Skriftlig fråga 2022/23:694 av Peder Björk (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-17
Överlämnad
2023-05-17
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Längs Norrlandskusten finns en befolkningskoncentration med cirka 750 000 invånare. Där finns också en betydande del av svensk basindustri. Den gröna industriella revolutionen och de investeringar som nu genomförs kommer kraftigt att öka behovet av effektiv infrastruktur. 

Det är därför glädjande att statsminister Ulf Kristersson är tydlig med dubbelspår på Ostkustbanan. Han utlovade i en intervju med SVT Västernorrland före valet att dubbelspåret ska vara fullt utbyggt senast 2035. Till skillnad från andra löften som Sverigedemokraterna och regeringen har brutit efter valet bekräftade statsministern i en uppföljande intervju med SVT Västernorrland för några veckor sedan att löftet ligger fast.

Beskedet är särskilt viktigt i ljuset av att dagens Ostkustbana är Sveriges längsta flaskhals med 27 mil enkelspårig järnväg på sträckan Gävle–Härnösand. I dag är banan överbelastad i hela sin sträckning, och det finns ett mycket begränsat utrymme för fler transporter. Därför krävs dubbelspår längs hela Ostkustbanan för att behoven av mer trafik och kortare restider ska kunna tillgodoses. Genom att bygga dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och restiderna halveras på Nya Ostkustbanan.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson: 

 

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att dubbelspår på Ostkustbanan är byggt och har tagits i bruk senast 2035?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:694 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02533 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:694 av Peder Björk (S)
En fullt utbyggd Ostkustbana med dubbelspår senast 2035

Peder Björk har frågat mig om vilka initiativ jag avser att ta för att dubbelspår på Ostkustbanan är byggt och har tagits i bruk senast 2035.

Den tidigare regeringen fastställde den 7 juni 2022 den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 (I2022/01294 m.fl.). På Ostkustbanan ingår dubbelspårsutbyggnad på etappen Gävle–Kringlan samt Sundsvall C–Dingersjö.

Behoven inom infrastrukturen är stora och det är nödvändigt att göra genomtänkta prioriteringar mellan olika åtgärder. Det är viktigt att det görs i en ordnad process med ett tillräckligt underlag. Regeringen står i begrepp att inleda en ny infrastrukturplaneringsprocess och avser att återkomma i frågor kring den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Satsningar på järnvägen ska i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik.

Stockholm den 24 maj 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.