En framtida hemmabas för specialflyg

Skriftlig fråga 2022/23:747 av Johan Andersson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-01
Överlämnad
2023-06-01
Anmäld
2023-06-02
Svarsdatum
2023-06-14
Sista svarsdatum
2023-06-14
Besvarad
2023-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Under våren 2023 hade försvarsministern och undertecknad en interpellationsdebatt om framtidens hemmabas för landets radarspaningsflyg som i dag är lokaliserat till Linköping.

Ministern hänvisade då till den utredning som Försvarsmakten skulle genomföra om den framtida lokaliseringen, och enligt utsago har den nu levererats!

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Pål Jonson:

Är Linköping fortfarande aktuellt som hemmabas för radarspaningsflygverksamheten, utifrån den kunskap, kompetens och närhet till Saab som finns på orten och om inte, har ministern för avsikt att ta några initiativ i frågan?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:747 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M)

Fö2023/ 01096 Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:747 av Johan Andersson (S)
En framtida hemmabas för specialflyg

Johan Andersson har frågat mig om Linköping fortfarande är aktuellt som hemmabas för radarspaningsflygverksamheten, utifrån den kunskap, kompetens och närhet till Saab som finns på orten och om inte, ifall ministern har för avsikt att ta några initiativ i frågan.

Frågan har anknytning till den interpellationsdebatt om den framtida hemmabasen för landets radarspaningsflyg som Johan Andersson och jag hade tidigare i år (2022/23:205 Framtida hemmabas för landets radarspaningsflyg). Försvarsmaktens utredning om var det framtida specialflyget kommer att baseras är, enligt de uppgifter jag har, i sitt slutskede men den är ännu inte fastställd. Jag förutsätter dock att baseringsorten kommer att fastställas utifrån hur det framtida radarspaningsflyget på bästa vis bidrar till Försvarsmaktens operativa förmåga.

Stockholm den 14 juni 2023

Pål Jonson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.