Till innehåll på sidan

Eget företagande utifrån ett könsneutralt perspektiv

Skriftlig fråga 2022/23:740 av Sara Gille (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-05-31
Överlämnad
2023-06-01
Anmäld
2023-06-02
Sista svarsdatum
2023-06-07
Svarsdatum
2023-06-14
Besvarad
2023-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att ta fram en sammanställning kring eget företagande i syfte att främja kvinnors företagande. Regeringen pekar på att kvinnor ofta är underrepresenterade bland företagare och att detta är något som behöver åtgärdas samt att regeringen vill stärka svensk konkurrenskraft genom att fokusera på kvinnliga företagare och förbättra förutsättningarna för kvinnor att äga och driva företag. 

Vidare anser regeringen att en anledning till att det finns färre kvinnor än män som startar eget företag är företagsklimatet och att detta bidrar till Sveriges svaga tillväxtutveckling. Det finns inget som säger att kvinnor avstår från att starta eget på grund av företagsklimatet. Jag säger inte att detta inte stämmer, men då måste man i så fall göra en utredning kring det hela och jämföra med andelen män som avstår från att starta eget på grund av företagsklimatet.

Ett mål som denna regering har är att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap, vilket är gott. Däremot förstår jag inte varför regeringen fokuserar på könet och inte på företagandet i sig. Alla ska ha samma möjligheter och förutsättningar till att starta och driva ett företag oavsett om man är man eller kvinna. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch: 

 

Ämnar ministern att tillsätta en utredning eller på andra sätt undersöka hur stor andel män som väljer att inte starta eget på grund av dåligt företagsklimat?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:740 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)


Svar på fråga 2022/23:740 av Sara Gille (SD)
Eget företagande utifrån ett könsneutralt perspektiv

Sara Gille har frågat mig om jag avser att tillsätta en utredning eller på andra sätt undersöka hur stor andel män som väljer att inte starta eget på grund av dåligt företagsklimat.

Kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige ligger på knappt 30 procent. Även om antalet kvinnor som driver företag ökar, så är ökningen långsam. Att antalet kvinnor som företagare fortfarande är lågt i jämförelse med mäns företagande indikerar en outnyttjad potential och brister i företagsklimatet. En potential som förlöst kan skapa fler jobb, ökat välstånd och ekonomisk jämställdhet.

Att kvinnor är underrepresenterade som företagare är därmed en viktig fråga som behöver hanteras. Som ett led i att bättre förstå förutsättningar och utmaningar för kvinnors företagande har regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att sammanställa kunskap om vad vi vet om hinder och möjligheter. Underlaget är tänkt för regeringens fortsatta entreprenörskapsfrämjande arbete, och därmed arbetet med att stärka svensk konkurrenskraft.

Stockholm den 14 juni 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.