Effektiva transportlösningar

Skriftlig fråga 2022/23:895 av Tomas Eneroth (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-03
Överlämnad
2023-08-03
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-17
Sista svarsdatum
2023-08-17
Besvarad
2023-08-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Inom transportpolitiken är arbetet med att främja effektivare transporter en viktig del för att nå klimatmålen, men också för att motverka den ökande chaufförsbristen. I syfte att möta detta har det utvecklats nya lösningar med syfte att inom ramen för befintlig körkortsbehörighet kunna utöka lasten på fordonen. Dessvärre är regelverken rätt detaljerade, och processen för att få ett godkännande av Transportstyrelsen är både omfattande och tidskrävande, vilket sannolikt bidrar till att få nya produkter finns på marknaden.

Svensk innovationskraft inom fordonsindustrin är en tillgång och bör understödjas och prioriteras. Inte minst om de produkter som utvecklas både kan minska klimatpåverkan och samtidigt möta chaufförsbristen. Här kan regeringen aktivt bidra till att både effektivisera och förenkla den process som krävs för att produkter ska nå ut på marknaden.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att få fram fler effektiva transportlösningar?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:895 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:895 av Tomas Eneroth (S)
Effektiva transportlösningar

Tomas Eneroth har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att få fram fler effektiva transportlösningar för att nå klimatmålen och för att motverka den ökande chaufförsbristen.

Transportsektorn ska ställas om, bland annat genom ökad elektrifiering. Elektrifieringen bidrar också till stärkt konkurrenskraft och ökad tillgänglighet i alla delar av landet.

Lätta lastbilar används i dag för ett stort antal godstransporter, till exempel för paketleveranser. Ett problem är att till exempel el- eller gasdrift kan medföra en ökad vikt på lastbilen som därmed endast får framföras av den som har C-körkort och yrkeskompetensbevis. Detta försvårar en snabb elektrifiering eftersom det dels råder brist på förare med C-körkort, dels innebär ökade kostnader att anställa sådana förare för transporter som vanligtvis genomförs av förare med B-körkort.

Regeringen gav därför i juni i år Transportstyrelsen i uppdrag att utforma en försöksverksamhet där företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om undantag från körkortslagen för att deras förare som har haft körkort med behörighet B i minst två år ska kunna framföra lastbil, utan släp, som drivs av alternativa bränslen och vars totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg. En sådan ändring skulle göra att fler förare kan köra tyngre elfordon vilket underlättar en snabb grön omställning av transportbranschen. Denna regelförändring har efterfrågats av många aktörer i flera år. Uppdraget till Transportstyrelsen är ett exempel på en åtgärd som redan har vidtagits av regeringen.

Stockholm den 17 augusti 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.