Till innehåll på sidan

Effekterna av sänkningen av ROT-avdraget

Skriftlig fråga 2015/16:724 av Maria Malmer Stenergard (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-29
Överlämnad
2016-02-02
Anmäld
2016-02-03
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Införandet av ROT-avdraget har visat sig vara en framgång för byggbranschen. Avdraget har bidragit till minskat svartjobb i branschen och till att antalet varaktiga jobb har ökat. Införandet av ROT har också inneburit att efterfrågan på svarta hantverkstjänster har minskat. Minskat svartjobb innebär ökad trygghet för privatpersoner som beställer byggtjänster, eftersom arbetet utförs av företag med ordnade anställningsförhållanden och gällande försäkringar för utfört arbete.

Effekten har också blivit positiv för byggmaterialhandeln, eftersom minskningen av svartjobben har lett till sundare affärer tack vare transparens och sjystare affärsvillkor.

Sverige står nu inför flera stora utmaningar. Dels gäller det att med kraft öka bostadsbyggandet, både när det gäller nyproduktion men också när det gäller renovering och ombyggnationer av befintligt bostadsbestånd. Då är det viktigt med långsiktiga spelregler för branschen, eftersom större byggprojekt har en ledtid på flera år. En annan utmaning är att hitta jobb för de många nyanlända invandrare som kommer till Sverige. Byggbranschen är en sektor som har stort behov av kompetenta medarbetare för att möta efterfrågan på fler bostäder.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur kommer finansministern att följa upp effekterna av sänkningen av ROT-avdraget på byggbranschen, och vilken beredskap har regeringen för att sätta in relevanta åtgärder om det visar sig att svartjobben åter kommer att öka?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:724 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/00331

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:724 av Maria Malmer Stenergard (M) Effekterna av sänkningen av ROT-avdraget

Maria Malmer Stenergard har frågat mig hur jag kommer att följa upp effekterna av sänkningen av ROT-avdraget på byggbranschen, och vilken beredskap regeringen har för att sätta in relevanta åtgärder om det visar sig att svartjobben åter kommer att öka.

Efter den förra regeringens mandatperioder har vi en situation med stora underskott i statens finanser. ROT-avdraget infördes 2009, och kostnaderna för avdraget uppgick det året till 9,6 miljarder kronor. Sedan dess har användandet, och därmed kostnaderna, ökat kraftigt i omfattning. Skatteverket uppskattar att det för 2015 betalats ut nästan 20 miljarder kronor i ROT-avdrag. Vi har därför begränsat subventionen av renovering, om- och tillbyggnation.

Regeringen följer löpande utvecklingen på arbetsmarknaden i alla branscher, även byggbranschen. Regeringen genomför också satsningar för att öka byggandet av nya bostäder. Behovet av nyproduktion av framför allt mindre lägenheter är stort.

Skatteverket har tidigare undersökt hur ett slopande av ROT-avdraget skulle kunna påverka svartarbetet och funnit en begränsad effekt. Påverkan på svartarbete kan antas vara ännu mindre när ROT-avdraget behålls, men i begränsad omfattning.

Om problem uppkommer med ökning av svartarbete eller annat, kommer vi naturligtvis att vidta adekvata kostnadseffektiva åtgärder.

Stockholm den 10 februari 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.