Till innehåll på sidan

Effekter på landsbygden av regeringens besparingar på naturvården

Skriftlig fråga 2022/23:648 av Tomas Eneroth (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-09
Överlämnad
2023-05-10
Anmäld
2023-05-11
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Regeringens och Sverigedemokraternas besparingar på naturvårdsanslaget får nu konsekvenser. Hemma i Kronoberg försvinner två tredjedelar av anslaget till naturvård och upprustning av vandringsleder, vilket drabbar besöksnäringen i länet men också entreprenörer och företag inom landsbygdssektorn. 

Under pandemin fick många upp ögonen för vår natur och inte minst våra vandringsleder, vilket ledde till en ökning av besöksnäringen på landsbygden. Den förra socialdemokratiska regeringen sköt till extra resurser för att kunna upprusta och vårda vandringsleder – men den nuvarande regeringen gör tvärtom. Man gör kraftiga besparingar som nu försämrar naturvården men också förutsättningarna för arbete och företagande på landsbygden. 

Min fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren blir därför:

 

Har ministern tagit initiativ till en beräkning över hur sysselsättningen på landsbygden påverkas av regeringens besparingar på naturvården, och kan ministern i så fall redogöra för resultatet? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:648 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

KN2023/ 03104 Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:648 av Tomas Eneroth (S)
Effekter på landsbygden av regeringens besparingar på naturvården

Tomas Eneroth har frågat landsbygdsministern om ministern har tagit initiativ till en beräkning över hur sysselsättningen på landsbygden påverkas av regeringens besparingar på naturvården, och om ministern i så fall kan redogöra för resultatet.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Med hänsyn till det ekonomiska läget och den höga inflationen var regeringen tvungen att lägga en stram budget för 2023. Regeringens budget för åtgärder för värdefull natur, bl.a. skötsel av naturreservat, uppgår likväl till 1 130 miljoner kronor.

Regeringen följer hur satsningarna på naturvård t.ex. vandringsleder som görs i statsbudgeten genomförs och hur den förda politiken i övrigt bidrar till att skapa förutsättningar för sysselsättning i hela landet.

Stockholm den 17 maj 2023

Romina Pourmokhtari

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.