Till innehåll på sidan

E-cigaretter

Skriftlig fråga 2020/21:2979 av David Josefsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-05-25
Överlämnad
2021-05-25
Anmäld
2021-05-26
Svarsdatum
2021-06-02
Sista svarsdatum
2021-06-02
Besvarad
2021-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Royal College of Physicians (motsvarande Svenska Läkaresällskapet) rapport Smoking and health 2021: A coming of age for tobacco control? innehåller ett antal rekommendationer för att minska rökningens skadeverkningar utifrån aktuellt forskningsläge.

Bland annat föreslår rapporten statliga mediekampanjer som lyfter fördelarna med att byta från cigaretter till e-cigaretter (också kallat vejpning), att inte per automatik inkludera vejpning i allmänna rökförbud och att e-cigaretter ska ingå som en standardmetod för att behandla tobaksberoende. Royal College of Physicians föreslår också att det på de varningstexter som finns på e-cigaretter tydligt ska framgå att vejpning förmodligen är substantiellt mindre farligt än rökning av tobak.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Är ministern beredd att ta initiativ i enlighet med ovan beskrivna rekommendationer från Royal College of Physicians gällande vejpning?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.