Dubbelspår på Ostkustbanan

Skriftlig fråga 2022/23:902 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-08
Överlämnad
2023-08-08
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-22
Sista svarsdatum
2023-08-22
Besvarad
2023-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Ostkustbanan är en av de viktigaste länkarna i infrastrukturen för att knyta samman de norra och södra delarna av Sverige med ett hållbart transportsystem. Att infrastrukturen går att lita på är viktigt för att få fler att välja tåget i stället för bilen.

Att bygga ut Ostkustbanan med dubbelspår Gävle–Härnösand skulle underlätta för hela Sverige då det skulle möjliggöra mer godstransport på järnväg samtidigt som persontrafiken kan öka. I dag är denna sträcka en flaskhals som begränsar möjligheten att transportera på järnväg från norra delarna av Sverige ned till de södra delarna.

För oss i Gävleborg har frågan om ett utbyggt dubbelspår på Ostkustbanan varit önskvärt länge. Det skulle minska tiden för pendling och därmed öka möjligheterna att bo i hela länet och jobba på annan ort.

I min kommun Hudiksvall skulle ett utbyggt dubbelspår minska pendlingstiden både inom länet men också utom länet. Exempelvis skulle resan till Stockholm som i dag tar 2 timmar och 40 minuter komma ned till 1 timme och 50 minuter. Samtidigt skulle det bli möjligt att åka från Hudiksvall till Sundsvall på 25 minuter och till Gävle på 40 minuter.

I samband med de stora mängderna regn som kom den 7 augusti så spårade ett SJ snabbtåg ur i Hudiksvall till följd av att banvallen gav vika. Det medför att trafiken på Ostkustbanan nu begränsas ytterligare medan banvallen lagas.

Med anledning av det ovan vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser regeringen att prioritera en dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand i den kommande infrastrukturplanen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:902 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02976 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:902 av Jim Svensk Larm (S)
Dubbelspår på Ostkustbanan

Jim Svensk Larm har frågat mig om regeringen avser att prioritera en dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand i den kommande infrastrukturplanen.

Den tidigare regeringen fastställde den 7 juni 2022 den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 (I2022/01294 m.fl.). På Ostkustbanan ingår dubbelspårsutbyggnad på etapperna Gävle–Kringlan samt Sundsvall C–Dingersjö.

Behoven inom infrastrukturen är stora och det är nödvändigt att göra genomtänkta prioriteringar mellan olika åtgärder. Regeringen har nyligen påbörjat arbetet mot en ny nationell plan för planperioden 2026–2037, genom att i ett första steg ge Trafikverket i uppdrag att inkomma med ett inriktningsunderlag för en ny planperiod. Detta uppdrag ska redovisas i januari nästa år och ligga till grund för en infrastrukturproposition med nya ekonomiska ramar och inriktning för en ny plan.

Stockholm den 21 augusti 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.