Dröjande utredning av föräldraförsäkringen

Skriftlig fråga 2015/16:675 av Solveig Zander (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-22
Överlämnad
2016-01-25
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Den 11 november 2015 beslutades om en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen, och i samband med detta nämndes att det snarast skulle komma en utredning av föräldraförsäkringen. Utredningen ska bland annat se över hur föräldraförsäkringen kan bidra till ett jämställt föräldraskap och bli bättre anpassad till dagens arbetsmarknad. Till att börja med är det djupt beklagligt att utredningen inte är parlamentariskt sammansatt. På det här sättet får inte övriga partier delta i en sådan viktig översyn. Det här är ju en av de viktigaste reformerna. Den berör alla människor, precis som till exempel pensionssystemet gör, och då behöver det vara en parlamentarisk utredning som får ett brett stöd i riksdagen. Annars kan det ändras igen.

Anledningen till att vi partier utanför regeringen inte är inbjudna angavs tidigare bero på att det var viktigt att det går snabbt. Men organisationer och myndigheter är inbjudna inför arbetet med direktiven. De ska få tycka till om vilka konkreta frågor de vill ska belysas. Det är förvisso utmärkt och det känns tryggt, men det skulle vara än mer tryggt om utredningen var parlamentarisk.

Utredningen skulle påbörjas vid årsskiftet sa ministern, men ministern kunde inte utlova en parlamentarisk utredning. Däremot har jag lovat att tillse att också oppositionspartierna ska få möjlighet att göra inspel och ha ett inflytande i utredningen. Det tror nämligen även jag är viktigt. Om vi nu ska ta oss an det här arbetet vill vi inte missa några viktiga perspektiv eller goda idéer.

Jag undrar varför vi i Alliansen aldrig tillfrågas eller hör något om utredningen, detta trots att ministern sa att det skulle gå fort. Det är hög tid att något händer nu. Varför är utredningen så hemlig och varför tar det sådan tid? Är ni rädda för våra synpunkter? Det gör mig i så fall än mer orolig och brydd. Med anledning av ovanstående tillåter jag mig konstatera att påståendet om samarbete över blockgränser inte fungerar nämnvärt ofta.

Jag vill därför fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Varför påbörjar ministern och regeringen inte en utredning av föräldraförsäkringen när det uppenbarligen var så bråttom så att vi i Alliansen inte ens tillfrågades att vara med?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:675 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2016/00530/FST

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:675 av Solveig Zander (C) Dröjande utredning av föräldraförsäkringen

Solveig Zander har frågat mig varför regeringen inte påbörjar en utredning av föräldraförsäkringen när det uppenbarligen var så bråttom att Alliansen inte ens tillfrågades att vara med.

Fler åtgärder behöver vidtas för att uppnå ett mer jämställt nyttjande av föräldrapenning och en mer jämställd fördelning av omsorgen om barn och det obetalda hemarbetet. Regeringen vill se en föräldraförsäkring som bidrar till ett jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn. Föräldraförsäkringen ska vara bättre anpassad till en modern arbetsmarknad och de krav den ställer samt till ett modernt familjeliv. Föräldraförsäkringen ska också utformas så att den fungerar väl oavsett familjekonstellation.

Direktiv till utredningen har arbetats fram under slutet av 2015 och början av 2016. I syfte att ge möjligheter för intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter och berörda myndigheter att lämna synpunkter, väcka frågor och påbörja en dialog kring problembeskrivningar och lösningar har jag bjudit in till två dialoger under arbetets gång.

Samråd, dialog och kommunikation kommer även under utredningstiden att vara ett viktigt uppdrag för utredaren. Utredaren ska ha ett kommunikativt och utåtriktat arbetssätt för att på så sätt bidra till diskussion i frågor relaterade till uppdraget. Möjligheten att göra inspel och följa utredningens arbete är därmed inte stängd.

Beslut om en utredning av föräldraförsäkringen kommer att ske inom kort.

Stockholm den 3 februari 2016

Annika Strandhäll

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.