Djurskyddsarbetet i EU

Skriftlig fråga 2016/17:410 av Elin Lundgren (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-12-01
Överlämnad
2016-12-01
Anmäld
2016-12-02
Svarsdatum
2016-12-07
Sista svarsdatum
2016-12-07
Besvarad
2016-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

På ministermötet i mitten av november lyfte ministern upp frågan om djurtransporterna i Europa. Det gjordes med anledning av hur undermåliga dessa transporter många gånger är. Det gläder mig att det gjordes och att frågan verkar ha vunnit gehör. Jag litar nu på att frågan rullar vidare och att det blir skillnad för djuren.

Att EU är en viktig arena för att jobba med djurskyddsfrågor står alldeles klart, och jag undrar därför:

 

Vilka djurskyddsfrågor avser statsrådet Bucht att lyfta fram i EU framöver?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:410 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/07466/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:410 av Elin Lundgren (S) Djurskyddsarbetet i EU

Elin Lundgren har frågat mig vilka djurskyddsfrågor jag avser att lyfta fram i EU framöver.

Djurskydd är en viktig fråga för mig. I början av 2015 inledde Sverige ett samarbete om djurskyddsfrågor inom EU med Danmark, Nederländerna och Tyskland. Detta har hittills resulterat i en gemensam deklaration om grisvälfärd och ett förslag om att kommissionen bör inrätta en

EU-plattform för djurskydd.

En EU-plattform för djurskydd syftar till att bidra till ett stärkt djurskydd, bl.a. genom att underlätta kommunikation samt utbyte av erfarenheter och bästa praxis mellan berörda aktörer. Förslaget om en plattform för djurskydd har under året diskuterats vid tre jordbruks- och fiskeråd och tagits emot väl av en klar majoritet av medlemsstaterna och av kommissionen. Kommissionen har nyligen meddelat att de kommer att gå vidare med förslaget och att ett första möte inom ramen för plattformen kommer att hållas under våren 2017.

Många angelägna djurskyddsfrågor inom unionen kommer att kunna behandlas inom ramen för plattformens arbete. Exempel på detta är

bland annat att verka för att stympning av djur, särskilt i fråga om svanskupering av grisar och näbbtrimning av fjäderfä, ska upphöra, liksom långa djurtransporter. Vad gäller frågan om att komma ifrån obedövad kastrering av smågrisar anser jag att även den ska vara ett prioriterat område.

Samarbetet med likasinnade medlemsstater fortsätter med det övergripande målet att stärka djurskyddet inom EU.

Stockholm den 7 december

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.