Dieselpriset vid pump

Skriftlig fråga 2022/23:663 av Niels Paarup-Petersen (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-09
Överlämnad
2023-05-12
Besvarad
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Svarsdatum
2023-05-17
Anmäld
2023-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om att sänka den svenska reduktionsplikten till 6 procent för både bensin och diesel. Det utgör en sänkning med 34 procentenheter för diesel respektive 6,5 procentenheter för bensin, jämfört med om reduktionsplikten behållits på beslutad nivå för 2024. Sänkningen införs den 1 januari 2024. 

Enligt regeringens egna företrädare kommer detta att medföra en sänkning av bränslepriserna/dieselpriset med 5,50 kronor. Detta ska gälla vid pump som de nuvarande regerings- och stödpartierna så frejdigt formulerade sina vidlyftiga vallöften om sänkt dieselpris på mellan 5 och 10 kronor. 

Eftersom det har varit ett fokusområde över lång tid och det samtidigt har förmedlats en konkret siffra på 5,50 kronor vid pump måste det vara lätt att i efterhand kunna konstatera att sänkningen faktiskt skedde. Och regeringen måste också ha en tydlig bild av när så sker. 

Jag vill därför fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Med hur mycket avser ministern sänka dieselpriset vid pump mellan den 31 december 2023 och den 1 januari 2024 – självklart med undantag för förändring i generellt marknadspris i Europa som ministern inte kan hållas ansvarig för?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:663 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/03115 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:663 av Niels Paarup-Petersen (C)
Dieselpriset vid pump

Niels Paarup-Petersen har frågat mig med hur mycket jag avser att sänka dieselpriset vid pump mellan den 31 december 2023 och den 1 januari 2024 – med undantag för förändring i generellt marknadspris i Europa som jag inte kan hållas ansvarig för.

Regeringen kommer att sänka den svenska reduktionsplikten ned till 6 procent för både bensin och diesel. Det utgör en sänkning med 34 procentenheter för diesel respektive 6,5 procentenheter för bensin, jämfört med om reduktionsplikten behållits på beslutad nivå för 2024.

Den nya lägre nivån kommer att gälla under mandatperioden och gör att det kan bli ungefär 5,50 kronor billigare per liter diesel inklusive moms att tanka redan 2024, jämfört med om reduktionsplikten behållits på beslutad nivå för detta år. För 2025 respektive 2026 kan dieselpriset bli över 6 respektive 7 kronor lägre med de nya nivåerna jämfört med om vi inte gör något med reduktionsplikten. 2024 beräknas priset för diesel bli cirka fyra kronor lägre, jämfört med 2023 till följd av den sänkta reduktionsplikten.

Dessa siffror bygger på antagandet att kostnaden för att uppfylla reduktionsplikten kommer att ligga nära pliktavgiften som är 13 öre plus moms per procentenhet samt att förslagets priseffekter i sin helhet förs över på priset för konsument. Förändringar i utbud och efterfrågan av HVO, bensin och diesel kan också påverka priset.

Stockholm den 17 maj 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.