Det svensk-kubanska samarbetsavtalet

Skriftlig fråga 2015/16:559 av Sofia Damm (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-22
Överlämnad
2015-12-23
Sista svarsdatum
2016-01-07
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I svenska medier rapporterades i går (den 21 december) att Sverige och Kuba nu har ingått en avsiktsförklaring rörande utvecklingssamarbete och politisk dialog.

Utvecklingen på Kuba är oroväckande. Oppositionella arresteras, och pressfriheten är starkt begränsad. De nya diplomatiska relationerna med USA har inte lett till någon förändring i positiv riktning för alla som kämpar för frihet och demokrati.

I svaret på min skriftliga fråga om Sveriges relation till Kuba (2015/16:188) betonade utrikesministern att regeringen sett det som naturligt att återupprätta Sveriges bilaterala dialog med Kuba, men poängterade att främjande av demokrati och värnandet av de mänskliga rättigheterna är vägledande i Sveriges relation med Kuba. 

 

Med anledning av det ovan anförda skulle jag vilja fråga vad det nya avtalet innehåller och på vilket sätt detta förväntas främja demokrati och värna de mänskliga rättigheterna. 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:559 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:559 av Sofia Damm (KD) Det svensk-kubanska samarbetsavtalet

Sofia Damm har frågat mig vad det nya avtalet (Sverige/Kuba) inne-håller och på vilket sätt detta förväntas främja demokrati och värna de mänskliga rättigheterna.

Inledningsvis önskar jag förtydliga att Sverige och Kuba har under-tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) och inte ett avtal. Ett MoU är en allmänt hållen avsiktsförklaring utan åtaganden. En stor del av övriga EU-länder har redan liknande MoU med Kuba.

Kuba befinner sig i ett skede av förändring. Till detta bidrar närmandet mellan Kuba och USA, som påbörjades för ett år sedan. EU:s för-handlingar om ett bilateralt avtal med Kuba om samarbete och politisk dialog, som också inleddes 2014, väntas gå i mål under 2016. Mot den bakgrunden har regeringen sett det som naturligt att återupprätta Sveriges bilaterala dialog med Kuba. Generellt är dialog att föredra framför isolering.

Som ett led i den återupprättade bilaterala dialogen har Sverige och Kuba kommit överens om ett MoU, dvs. en avsiktsförklaring rörande utveck-lingssamarbete och politisk dialog. MoU:et undertecknades den 18 december i Havanna. Avsiktförklaringen ger uttryck för Sveriges och Kubas generella önskan om samarbete inom en rad olika områden såsom bl.a. mänskliga rättigheter, jämställdhet, HBTQ-frågor, forskning och miljö- och klimatfrågor. Likaså etablerar MoU:et en regelbunden politisk dialog som föreslås ta upp ett brett spektrum av frågor, däribland mänskliga rättigheter.

För närvarande pågår en beredning i Regeringskansliet av en strategi för utvecklingssamarbete med Kuba. Det svenska bilaterala samarbetet med Kuba kommer att ha som syfte att stödja landet i den pågående reform-processen mot en modernisering av landet, däribland ekonomin, och ökad respekt för mänskliga rättigheter.

Stockholm den 12 januari 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.