Till innehåll på sidan

Den stora ökningen av spelande på internetkasinon

Skriftlig fråga 2015/16:1073 av Johan Löfstrand (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-06
Överlämnad
2016-04-07
Anmäld
2016-04-08
Svarsdatum
2016-04-13
Sista svarsdatum
2016-04-13
Besvarad
2016-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Enligt Folkhälsomyndigheten utvecklar ungefär 100 000 svenskar varje år ett problemspelande. Även om rörligheten in i och ut ur spelproblem är stor, då lika många kommer bort från sina spelproblem som in i dem, är det väldigt många människor som berörs. Spelberoende, eller problem gällande spel, kan ibland leda till rejäla livskriser, då det kan handla om stora belopp som spelas bort. I flera artiklar har medierna visat människor som råkat illa ut efter att de spelat bort stora summor pengar. Missbruket stannar inte heller hos den enskilde utan leder ofta till att släkt och vänner blir lidande.

Reklamen för spel har ökat markant de senaste åren. Spelbolagen lägger miljarder på reklam, och en stor del kommer från bolag som inte är granskade av någon svensk myndighet. Reklamen lockar med bonusar, gratisspel och mycket mer och torde vara en av de faktorer som gör att så många svenskar spenderar pengar på internetkasinon.

Det finns utredningar som behandlar ämnet, men de ligger långt fram i tiden. Därför skulle jag vilja fråga kultur- och demokratiministern:

 

Hur planerar ministern och regeringen att hantera den massiva ökningen av problem som spelande på internetkasinon medför?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1073 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr 2016/01412/UR

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1073 av Johan Löfstrand (S) Den stora ökningen av spelande på internetkasinon

Johan Löfstrand har frågat kultur- och demokratiministern hur hon och regeringen planerar att hantera den massiva ökningen av problem som spelande på internetkasinon medför.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Det är riktigt som Johan Löfstrand anger att det skett en stor ökning av mängden reklam för spel om pengar de senaste åren. Det är en utveckling som jag och regeringen finner mycket oroande. En stor del av marknadsföringen avser dessutom spel som inte har tillstånd i Sverige. Regeringen har därför tillsatt Spellicensutredningen (dir.2015:95), där Riksdagens partier representeras i en referensgrupp. Utredningen ska lämna förslag till en helt ny spelreglering som syftar till att skapa en spelmarknad med högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden. I uppdraget ingår även att överväga krav på marknadsföringsbestämmelser. Utredningen ska presentera sitt förslag senast den 31 mars 2017.

I avvaktan på en ny spelreglering har Finansdepartementet utarbetat en promemoria (Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen, Ds 2015:46), som publicerades den 24 september 2015. I promemorian lämnas förslag till bestämmelser för bl.a. marknadsföring av lotterier. Promemorian har remissbehandlats och ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Jag avser inte att föregripa denna beredning.

Stockholm den 13 april 2016

Ardalan Shekarabi

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.