Till innehåll på sidan

Den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen

Skriftlig fråga 2015/16:680 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-25
Överlämnad
2016-01-25
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

I postlagen (2010:1045) står det att läsa att den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla krav som att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omständigheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för undantag, ska göras minst en insamling och minst en utdelning av postförsändelser.

Eftersom lagen är tydlig om dagar och vilka dagar post ska delas ut är efterlevnad viktig för både regering och riksdag att följa upp. Nu verkar det som att postutdelningen i vissa områden har havererat. Enligt uppgift delas posten inte ut till fullo i exempelvis området med postnummer 545 32, där posten, enligt uppgift, inte delas ut på måndagar. Förklaringen ska vara att det är för mycket post, inklusive reklam, så att brevbärarna ej hinner med.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

På vilket sätt ser regeringen och statsrådet till att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan levereras post till alla postnummer och vad avser statsrådet att göra i det fall postlagen inte efterföljs?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:680 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2016/00611/ITP

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:680 av Cecilia Widegren (M) Den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen

Cecilia Widegren har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag ser till att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan levereras post till alla postnummer och vad jag avser att göra i det fall postlagen inte efterföljs.

Precis som Cecilia Widegren påpekat så anges det tydligt i postlagen (2010:1045) att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan ska göras minst en insamling och minst en utdelning av postförsändelser. Post- och telestyrelsen (PTS) utövar tillsyn över att postlagen och de föreskrifter och tillståndsvillkor som meddelats med stöd av lagen följs.

PTS har utsett PostNord Group AB att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i hela landet. Varje år rapporterar PTS till regeringen hur PostNord Group AB under det gångna året levt upp till sina åtaganden vad gäller den samhällsomfattande posttjänsten. PTS får meddela de förelägganden som behövs för att postlagen ska följas, vilket skedde så sent som i december förra året. Förelägganden får dessutom förenas med vite. Jag ser för närvarande inga skäl att vidta ytterligare åtgärder. Jag har fullt förtroende för PTS tillsyn på postområdet.

Stockholm den 2 februari 2016

Mehmet Kaplan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.