Den danska spionsaken

Skriftlig fråga 2021/22:678 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-12-20
Överlämnad
2021-12-20
Besvarad
2022-01-03
Sista svarsdatum
2022-01-03
Svarsdatum
2022-01-03
Anmäld
2022-01-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Tre domare från Vestre Landsret har utgjort granskningskommission för den så kallade danska spionsaken, som briserade för drygt ett år sedan. Sverige är ett av de länder som antas ha varit fall för informationsinhämtning.

Försvarsminister Trine Bramsen sände hem fem medarbetare från Forsvarets Efterretningstjeneste. De gavs därmed skulden för att ha överträtt sina befogenheter. Efter att kommissionen nu meddelat sitt frikännande beslut den 13 december förklarar Trine Bramsen följande i en skriftlig kommentar: Den konklusion er jeg selvsagt meget tillfreds med.

Att övervakning skett råder det inte några tveksamheter om i Danmark. Därmed får de domare som utgjort granskningskommission sägas ha slagit fast att något olagligt eller kritiserbart inte utförts av Forsvarets Efterretningstjeneste. Således måste ansvaret sökas på politisk nivå.

Det torde ställa den så kallade danska spionsaken i nytt ljus i förhållande till länder vilka kan anats ha medborgare, företag eller institutioner avlyssnade av danska myndigheter.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser ministern att på något sätt agera mot den danska regeringen efter att en kontrollkommission nu frikänt fem avstängda tidigare medarbetare vid Forsvarets Efterretningstjeneste som ansvariga för den tidigare uppmärksammade spionsaken, vilken även berörde Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:678 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)


Svar på fråga 2021/22:678 av Hans Wallmark (M)
Den danska spionsaken

Hans Wallmark har frågat mig om jag på något sätt avser agera mot den danska regeringen efter att en kontrollkommission nu frikänt fem avstängda tidigare medarbetare vid Forsvarets Efterretningstjeneste som ansvariga för den tidigare uppmärksammade spionsaken, vilken även berörde Sverige?

Jag har tidigare i såväl Försvarsutskottet som i Utrikesutskottet redogjort för min och regeringens hantering av denna fråga. I dialogen med danska och amerikanska företrädare har regeringen varit tydlig med vikten av att få uppgifterna grundligt utredda samt att avlyssning mellan nära partners är oacceptabelt.

Det är regeringens uppfattning att den information vi fått från Danmark bekräftar den danska regeringens hållning sedan 2014 att systematisk avlyssning av nära partners är oacceptabelt.

Jag finner därmed ingen anledning att agera mot den danska regeringen.

Stockholm den 3 januari 2022

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.