Till innehåll på sidan

De västsahariska flyktinglägren och den befriade delen av Västsahara

Skriftlig fråga 2015/16:1167 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-04-29
Överlämnad
2016-04-29
Anmäld
2016-05-10
Sista svarsdatum
2016-05-11
Svarsdatum
2016-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I en interpellationsdebatt om den svenska Västsaharapolitiken den 18 mars 2016 uttryckte utrikesministern positiva förhoppningar angående den senaste tidens utveckling inom FN när det gäller Västsahara. Som ett exempel på det nämndes generalsekreterare Ban Ki Moons resa till de västsahariska flyktinglägren och den befriade delen av landet som genomfördes nyligen. Utrikesministern nämnde att det var 18 år sedan FN:s generalsekreterare var där senast – då hette generalsekreteraren Kofi Annan. Det hinner onekligen hända en del under 18 år. Utrikesministern betonade att det är av största vikt att vi engagerar oss konstruktivt och försöker hitta en väg framåt för att finna en lösning på den över 40 år långa konflikten.

Det vore väl på tiden att utrikesministern själv besökte de västsahariska flyktinglägren och den befriade delen av Västsahara. Ett sådant besök skulle vara ett tydligt exempel på Sveriges konstruktiva engagemang och skulle inge nytt hopp hos det luttrade västsahariska folket. Ett besök av den svenska utrikesministern skulle också hjälpa till att lyfta frågan internationellt och kunna inspirera andra länder till att uppmärksamma Västsaharas svåra situation. Ett besök skulle självklart även bidra till att utrikesministern med egna ögon får möjlighet att studera den aktuella situationen samt samtala med representanter för det västsahariska folket på olika nivåer.

Jag vill därför fråga utrikesministern:

 

Avser utrikesministern att, mot bakgrund av det som har framförts, besöka de västsahariska flyktinglägren och den befriade delen av Västsahara, och i så fall när?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1167 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1167 av Lotta Johnsson Fornarve (V) De västsahariska flyktinglägren och den befriade delen av Västsahara

Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig om jag avser besöka de västsahariska flyktinglägren och den befriade delen av Västsahara, och i så fall när besöket ska äga rum.

Något sådant besök finns för närvarande inte planerat. Det är dock min förhoppning att besöka regionen för att bland andra frågor diskutera situationen i de västsahariska flyktinglägren, hur Sverige kan stödja humanitära initiativ som syftar till att förbättra flyktingarnas levnadsförhållanden, samt hur Sverige på bästa sätt kan bidra till att finna en rättvis, varaktig och ömsesidigt acceptabel politisk lösning av konflikten i Västsahara som tillgodoser västsahariernas rätt till självbestämmande.

Sveriges ambassader i Alger och Rabat står i löpande kontakt med relevanta aktörer samt genomför regelbundna fältbesök till Västsahara och flyktinglägren kring Tindouf. Jag vill även påminna om Sveriges stöd och den löpande dialog som regeringen, på tjänstemannanivå, och Sida för med de humanitära aktörer som finns närvarande i flyktinglägren. Utöver det omfattande kärnstöd som Sverige ger till UNHCR och World Food Programme beslutade Sida tidigare i år att öka det humanitära stödet till de västsahariska flyktingarna till drygt 15 miljoner kr. Beslutet innebär att det svenska humanitära biståndet till västsahariska flyktingar under 2016 förväntas bli mer omfattande än på flera år.

Stockholm den 16 maj 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.