Till innehåll på sidan

De frivilliga försvarsorganisationerna och skolan

Skriftlig fråga 2015/16:1077 av Jan R Andersson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-08
Överlämnad
2016-04-08
Anmäld
2016-04-12
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsminister Peter Hultqvist träffade nyligen Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté, FOS, på Rosenbad. Det är utmärkt att försvarsministern träffar de frivilliga försvarsorganisationerna. Hos dessa organisationer finns ett stort engagemang och en stor kompetens som borde kunna användas bättre för att stärka såväl försvar som krisberedskap.

Vi moderater har till exempel pekat på att frivilligorganisationerna skulle kunna få ett utökat ansvar när det gäller utbildning och bemanning av Försvarsmakten. Dessutom är de frivilliga försvarsorganisationerna en viktig kontaktyta mellan samhället och Försvarsmakten och kan bidra till att skapa större förståelse och intresse för försvar och krisberedskap.

Ett förslag som Peter Hultqvist och Socialdemokraterna gick fram med (motion 2013/14:Fö247) under sin tid i opposition var att de frivilliga försvarsorganisationerna skulle ha ett utökat samarbete med MSB samt grundskolan och gymnasieskolan. Syftet med ett sådant samarbete ska vara att förmedla kunskap om såväl Försvarsmaktens som de civila myndigheternas roll och förmåga i olika krissituationer.

Personalförsörjningsutredningen, Försvarsmakten i samhället, SOU 2014:73, pekar också den på betydelsen av att använda skolan för att sprida kunskap om totalförsvaret. I utredningen föreslås bland annat att skolans ansvar ska tydliggöras när det gäller att lämna information om det svenska försvaret och dess uppgifter.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur ser försvarsministern på möjligheten att skapa ett formaliserat samarbete mellan de frivilliga försvarsorganisationerna och grund- och gymnasieskolan för att öka kunskapen om totalförsvaret och på sikt stärka Försvarsmaktens personalförsörjning? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1077 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00557/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1077 av Jan R Andersson (M) De frivilliga försvarsorganisationerna och skolan

Jan R Andersson har frågat mig hur jag ser på möjligheten att skapa ett formaliserat samarbete mellan de frivilliga försvarsorganisationerna och grund- och gymnasieskolan för att öka kunskapen om totalförsvaret och på sikt stärka Försvarsmaktens personalförsörjning.

Jag delar Jan R Anderssons uppfattning att de frivilliga försvarsorganisationerna har en mycket viktig roll att spela för det svenska totalförsvaret. De frivilliga försvarsorganisationerna genomför redan idag en omfattande verksamhet som främjar totalförsvaret och som innefattar såväl försvarsupplysning som rekrytering och utbildning av frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret. Riksdagens beslut i juni 2015 innebär en förändring av den svenska försvarspolitiken. Från ett insatsförsvar till ett försvar med fokus mot den nationella försvarsförmågan och med ett fokus på totalförsvaret. De frivilliga försvarsorganisationerna är viktiga i detta arbete. Det gäller såväl deras betydelse för folkförankringen av totalförsvaret som utvecklingen av Försvarsmaktens operativa förmåga och krisberedskapen.

Försvarsupplysning är en viktig del av totalförsvaret. De frivilliga försvarsorganisationerna spelar redan en viktig roll i detta. Hur denna försvarsupplysning genomförs och hur den bör utvecklas i framtiden är en fråga som lämpligen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten svarar för, i samverkan med andra myndigheter och tillsammans med de frivilliga försvarsorganisationerna. I detta sammanhang vill jag också peka på det uppdrag som regeringen i december 2015 gett till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällskydd och beredskap att ta fram en grundsyn för den svenska totalförsvarsplaneringen.

Stockholm den 20 april

Peter Hultqvist

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.