Till innehåll på sidan

Däckbyte och corona

Skriftlig fråga 2020/21:1713 av Lars Beckman (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-02-09
Överlämnad
2021-02-09
Anmäld
2021-02-10
Svarsdatum
2021-02-17
Sista svarsdatum
2021-02-17
Besvarad
2021-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Förra året gjordes det ett viktigt undantag för vinterdäcksbyten på grund av den rådande pandemin. Verkstäder måste få en längre tid på sig att byta däck även i år.  Vi närmar oss skiftessäsongen med stormsteg, och efter den 15 april är det förbjudet med dubbdäck.

I dag är det en extremt kort period mellan den 31 mars då man måste ha vinterdäck vid vinterväglag och den 15 april då man inte får ha dubbdäck.  På grund av den rådande pandemisituationen, med kunder som inte vill eller kan byta däck på grund av sämre bemanningsläge på verkstäderna, så ser branschen även i år ett behov av att förlänga tiden då man får köra med dubbdäck med minst två veckor. Det finns en överhängande risk för att branschen inte kommer att kunna skifta på alla bilar, och att de därmed blir olagliga att framföra efter den 15 april.

Sett till hela landet står dubbdäcken för cirka 60 procent av marknaden. Med cirka 4,8 miljoner bilar i trafik ska i värsta fall över 2 miljoner fordon hinnas med på två veckor. Ett antal av de 2,7 miljonerna med dubbdäck skiftar förvisso i förtid, men det är också väldigt väderberoende.

Regeringen borde därför även i år göra en lämplig ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar, TSFS 2009:19. Stöd för detta finns i 4 kap. 18a § tredje punkten.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern och regeringen att även i år underlätta byte från vinterdäck till sommardäck på ett coronasäkert sätt enligt beskrivningen enligt ovan?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1713 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2021/00450 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1713 av Lars Beckman (M) Däckbyte och corona

Lars Beckman har frågat mig om jag och regeringen även i år avser att underlätta byte från vinterdäck till sommardäck på ett coronasäkert sätt.

Förbudet mot dubbdäck från den 16 april är reglerat i föreskrift meddelad av Transportstyrelsen. I mars 2020 beslutade Transportstyrelsen om ett undantag så att perioden när det är tillåtet att ha dubbdäck förlängdes till och med den 30 april samma år.

Det har kommit till min kännedom att branschen har vänt sig till Transportstyrelsen med en önskan om ett liknande undantag i år. Jag har förtroende för att myndigheten kommer hantera förfrågan i enlighet med rådande rutiner.

Stockholm den 17 februari 2021

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.