Cypern

Skriftlig fråga 2015/16:625 av Tobias Billström (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-14
Överlämnad
2016-01-14
Anmäld
2016-01-15
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 8 december informerade kabinettssekreteraren riksdagens utrikesutskott inför det förestående rådsmötet i rådet för utrikes frågor den 14 december. Efter att kabinettssekreteraren meddelat att Turkiets utrikesminister skulle medverka vid lunchen med ministrarna ställde jag en konkret fråga om regeringen avsåg att lyfta upp Cypernfrågan med anledning av den turkiske ministerns besök.

Mitt intryck från kabinettssekreterarens mycket uttömmande svar var att så var fallet.

Min fråga till utrikesministern i dag, exakt en månad efter att rådsmötet i december avhölls, blir:

 

Tog regeringen upp Cypernfrågan under lunchen eller i eventuella bilaterala samtal i anslutning till mötet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:625 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:625 av Tobias Billström (M) Cypern

Tobias Billström har frågat mig om jag tog upp Cypernfrågan i samband med EU:s rådsmöte i december.

Under den informella lunchen med Turkiets utrikesminister Çavuşoğlu diskuterades EU:s och Turkiets utrikespolitiska utmaningar, med fokus på Syrien, Irak och Libyen, liksom samarbetet kring frågor som anti-terrorism och migration. Det uttrycktes också förhoppningar om att en lösning på Cypernkonflikten skulle kunna nås, vilket skulle öppna för en ny fas i relationen mellan EU och Turkiet.

Jag har själv, vid ett tidigare tillfälle, tagit upp Cypernfrågan med Turkiets EU-minister och avser att fortsätta diskutera frågan med relevanta företrädare under det kommande året.

Regeringen för, på olika nivåer och genom ambassaden i Ankara, en kontinuerlig dialog med Turkiet om Cypernfrågan där vi betonar vikten av att nå en lösning och framhåller våra förväntningar på ett konstruktivt agerande från Turkiet i den pågående processen.

Stockholm den 26 januari 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.