Butiksstölder

Skriftlig fråga 2015/16:1180 av Tina Ghasemi (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-02
Överlämnad
2016-05-03
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-11
Sista svarsdatum
2016-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Snatterier och stölder är ett stort problem i svenska butiker. Man beräknar att det årligen sker ungefär 2 miljoner stöldbrott mot butiker, men endast 2 procent av brotten anmäls. Anledningen till att så få brott anmäls är att handlare upplever att det är lönlöst eftersom konsekvenserna för de kriminella nästan aldrig blir negativa och att det kan ta flera timmar innan polisen är på plats. Dessutom läggs mer än hälften av utredningarna om de anmälda butiksstölderna ned. 

Detta är inte bara en fråga om ekonomisk förlust; det är i högsta grad en fråga om arbetsmiljö och säkerhet för handlare och anställda. 

Därför vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder mot bakgrund av ovanstående?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1180 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/03584/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1180 av Tina Ghasemi (M) Butiksstölder

Tina Ghasemi har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av snatterier och stölder i svenska butiker.

Snatterier och stölder är ett stort problem för butiksägare och näringsidkare runt om i landet. Det är också en brottslighet som till sin omfattning och i förhållande till straffvärdet tar mycket resurstid i anspråk för polisen, framför allt i storstäderna.

Polismyndigheten måste ibland göra prioriteringar i sin verksamhet och av sina resurser. Det är dock viktigt att brott som begås anmäls och att polisen utreder och bidrar till att lagföra de personer som begår brott.

Det bästa brottet är emellertid det brott som aldrig begås. Genom ett effektivt och samordnat brottsförebyggande arbete finns det möjligheter att avsevärt minska förekomsten av snatterier och stölder i butiker. I den nya Polismyndigheten inrättas kommunpoliser som ska trygga en långsiktig samverkan i det brottsförebyggande arbetet. Det ska dessutom inrättas områdespoliser som ska arbeta lokalt och kontaktskapande gentemot medborgarna.

Regeringen anser att det finns stora möjligheter att utveckla det brottsförebyggande arbetet när det gäller alla typer av brott. Detta är dock inte enbart en fråga för Polismyndigheten utan också för en lång rad andra aktörer som kommuner, branschorganisationer, företag och frivilligorganisationer. Regeringen avser därför att återkomma med förslag på hur samhällets brottsförebyggande arbete kan förbättras.

Stockholm den 11 maj 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.