Brott begångna av ensamkommande flyktingbarn

Skriftlig fråga 2015/16:653 av Ellen Juntti (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Brott begångna av ensamkommande barn och unga har aktualiserats den senaste tiden. I Stockholm och Göteborg vet vi till exempel från polisen att det förekommer brott bland ensamkommande ungdomar från Marocko, Libyen och andra delar av Nordafrika samt Afghanistan. Det gäller bland annat narkotikabrott och stölder. Det har också på senare tid kommit uppgifter från polisen om att ensamkommande barn och ungdomar varit inblandade i sexuella trakasserier på olika platser i Sverige.

Att unga tjejer blir sexuellt trakasserade av unga män i grupp är helt oacceptabelt och måste stoppas.

Ett vanligt problem är att polisen har svårt att fastställa den misstänktes ålder. Det är mycket viktigt att fastställa rätt ålder. Om den misstänkte är under 15 år är han eller hon inte straffmyndig och ska därför överlämnas till socialtjänsten.

Enligt polisen i Göteborg är det inte ovanligt att ensamkommande flyktingbarn uppger sig vara under 15 år, detta för att undkomma straff då de begår brott.

Naturligtvis är det många gånger tragiska livsöden som dessa ensamkommande barn och ungdomar har, men samtidigt kan vi absolut inte acceptera att de kommer till Sverige och begår brott. Detta måste stoppas.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att stoppa den här typen av brottslighet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:653 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/00512/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:653 av Ellen Juntti (M) Brott begångna av ensamkommande flyktingbarn

Ellen Juntti har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder som han tänker vidta för att stoppa de brott som begås av ensamkommande barn och unga. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Jag delar bedömningen att situationen för utsatta barn från nordafrikanska länder som uppehåller sig illegalt i landet är ohållbar. Särskilt marockanska barn har uppmärksammats i detta sammanhang. Polismyndigheten och andra myndigheter har sedan ett antal år arbetat med denna problematik. Såväl i Stockholm som i Göteborg bedöms denna grupp begå brott i stor omfattning. Dessa barn kan också själva vara utsatta för brott, människohandel eller tvingas begå brott för annans vinning. Detta är förstås oacceptabelt.

Genom att ratificera barnkonventionen har Marocko åtagit sig att ge särskilt skydd och bistånd till barn som berövats sin familjemiljö. Sedan flera år tillbaka har dock svenska myndigheter haft mycket svårt att verkställa av- och utvisningsbeslut gällande barn från Marocko. I mina diskussioner på EU-nivå med andra länders företrädare har liknande problem framförts.

Regeringen har nu vidtagit ett flertal åtgärder. Regeringen har inlett en dialog med och träffat marockanska företrädare. Syftet är att skapa möjligheter till bättre samarbete med Marocko när det gäller identifiering av barn och unga som befinner sig i Sverige och kunna verkställa av- och utvisningsbeslut som gäller barn från Marocko. Jag har också talat med tunisiska och algeriska företrädare om problematiken.

Regeringens budskap är tydligt. Marocko och andra nordafrikanska länder måste leva upp till sina internationella åtaganden genom att återta medborgare som avvisats eller utvisats från Sverige. Jag kommer att fortsätta detta arbete.

Stockholm den 27 januari 2016

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.