Beteskravet

Skriftlig fråga 2015/16:808 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-16
Överlämnad
2016-02-17
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Många mjölkbönder har framfört åsikter om att de rigida reglerna i beteskravet orsakar en onödig börda i verksamheten, utan att egentligen bidra till ökad djurvälfärd. Det finns skäl att se över beteskravet, för att göra utformningen mer flexibel och anpassad till den verklighet som bönderna lever i. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Har statsrådet och regeringen för avsikt att ompröva beteskravet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:808 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/01386/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:808 av Sten Bergheden (M) Beteskravet

Sten Bergheden har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att ompröva beteskravet.

Det svenska beteskravet är unikt och innebär viktiga djurvälfärdsfördelar. Förutom att djuren får utlopp för sitt naturliga beteende får de även motion. Kor som går ut och betar på sommaren blir också friskare än de som står inne. Samtidigt är jag är medveten om att beteskravet kan innebära en ekonomisk belastning och en expansionsbegränsning för vissa djurhållare.

Regeringen anser att det är viktigt att inte sänka djurvälfärden i Sverige. Däremot behöver vi arbeta med att modernisera regelverk och göra dem smartare så att det blir enklare för företagen att leva med de regler vi har, utan att kraven på djurskydd eller kvaliteten i djurhållningen urholkas.

Kravet på att kor ska gå på bete delar av året är bestämt av regeringen. Det är Statens jordbruksverk som utformar hur reglerna ska se ut i detalj.

Stockholm den 24 februari 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.