Beslagtagna kurdiska böcker hos turkiska tullen

Skriftlig fråga 2013/14:717 av Jacob Johnson (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Överlämnad
2014-06-27
Inlämnad
2014-06-27
Sista svarsdatum
2014-07-09
Anmäld
2014-08-14
Besvarad
2014-08-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Carl Bildt (M)

 

Ett svenskt förlag (Apec) som har specialiserat sig på barnböcker som har översatts från svenska till kurdiska har de tre senaste åren medverkat vid en bokmässa i Diyarbakır i sydöstra Turkiet. Förlaget har sedan januari 2014 en filial i Diyarbakır.

I samband med bokmässan som varade mellan den 19 och 25 maj skickade förlaget böcker till Diyarbakır. Tullen i Istanbul stoppade dock vidareleverans till Diyarbakır trots att erforderliga dokument var ordnade samt tullavgifter betalda. Förlaget har trots korrespondens med tulldirektoratet i Erenköy i Istanbul och genom kontakter i Turkiet inte lyckats få böckerna levererade till sin filial i Diyarbakır.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vad avser ministern att göra för att de kurdiska barnböckerna från Sverige når sin adressat i Diyarbakır?

Svar på skriftlig fråga 2013/14:717 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:717 av Jacob Johnson (V) Beslagtagna kurdiska böcker hos turkiska tullen

Jacob Johnson har frågat mig vad jag avser göra för att kurdiska barnböcker som fastnat i den turkiska tullen ska nå sin adressat i Diyarbakir.

Ambassaden i Ankara har kontinuerlig dialog med förlaget och söker svar från turkiska polis- och tullmyndigheter, liksom från utrikesministeriet. Ännu saknas dock information om orsaken till att tullen stoppat denna försändelse med bl.a. barnböcker på kurdiska. Det är min förhoppning att turkiska myndigheter så snart som möjligt förklarar det som hänt och undanröjer hindren för att böckerna ska nå sin adressat.

Stockholm den 21 augusti 2014

Carl Bildt

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.