Beslagtagande av asylsökandes ägodelar

Skriftlig fråga 2015/16:656 av Richard Jomshof (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I december månad rapporterade medierna om ett danskt lagförslag som innebär att asylsökande som kommer till Danmark ska kunna få sina värdesaker beslagtagna av danska myndigheter.

Enligt förslaget ska allt utöver mobil, klocka, personliga värdesaker och kontanter upp till 3 000 danska kronor beslagtas, för att sedan säljas. Detta för att delfinansiera den asylsökandes uppehälle under asylprocessen.

Inger Støjberg från regeringspartiet Venstre försvarar förslaget med principen att den som har pengar ska försörja sig själv och att när man kommer till Danmark blir man behandlad som danskar blir behandlade. (Källa: Ministern backar inte om att beslagta flyktingars värdesaker, Sveriges Radio, 18 december 2015.)

Ett liknande system finns för övrigt redan i Schweiz. Där har myndigheterna i många år beslagtagit pengar från asylsökande av samma anledning, det vill säga för att täcka en del av kostnaderna under asylprocessen.

Med anledning av vad jag här framför undrar jag följande:

 

Delar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson uppfattningen att det är rimligt att man försörjer sig själv om man kan, och kan ministern tänka sig att införa ett liknande system här i Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:656 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/00515/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:656 av Richard Jomshof (SD) Beslagtagande av asylsökandes ägodelar

Richard Jomshof har frågat mig om jag delar uppfattningen att det är rimligt att man försörjer sig själv om man kan och om jag kan tänka mig att införa ett liknande system med beslagtagande av asylsökandes värdesaker som föreslagits i Danmark.

Enligt nu gällande bestämmelser har en asylsökande rätt till bistånd för sin dagliga livsföring endast om han eller hon saknar egna medel. Den som har inkomst av förvärvsarbete eller som har annan
inkomst eller egna tillgångar och som har logi på en förläggning
ska betala ett skäligt belopp som ersättning till Migrationsverket. När kost ingår i inkvarteringen på en förläggning ska skälig ersättning betalas även för denna.

Redan idag ska alltså en asylsökande som kan försörja sig själv göra det. Regeringen har inte för avsikt att utöver dagens bestämmelser införa ett system med beslagtagande av asylsökandes värdesaker för att sedan sälja dem.

Stockholm den 27 januari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.