Beskattning och klassificering av husbilar

Skriftlig fråga 2022/23:534 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-05
Överlämnad
2023-04-06
Anmäld
2023-04-11
Svarsdatum
2023-04-12
Sista svarsdatum
2023-04-12
Besvarad
2023-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Den svenska sommaren närmar sig och många funderar på hur semestern ska se ut. Under och efter pandemin har fler och fler upptäckt fördelarna med att semestra i Sverige. Det ställer också krav på möjligheter att övernatta och på en bra upplevelse. Många har därför valt att skaffa ett eget hem på hjul, en husbil. Tyvärr har Sverige trampat snett i tillämpningen av skatteregler kring just husbilar.

Eftersom Sverige som ett av få länder valt att klassa husbilar på samma sätt som vanliga personbilar, trots att användningen och körsträckan är helt annorlunda, så drabbas man fullt ut av hög skatt de första åren, i enlighet med hur stora fossildrivna bilar beskattas. När WLTP-standarden jämför en husbil med en liten personbil kan de flesta inse att det blir problem. Husbilen körs betydligt mindre och har ett helt annat användningsområde. Detta har trots allt kunnat lösas med snabbare möjligheter till av- och påställning av fordon samt att man kunde använda en annan motortyp för beräkning, vilket sänkt skatten till rimliga nivåer.

När nu Transportstyrelsen ser över beräkningsgrunderna aktualiseras problemet. I ett svep riskerar en husbil att bli beskattad med runt 40 000 kronor per år. Det är självklart helt orimligt och öppnar dessutom för import av begagnade husbilar snarare än köp av svensktillverkade. Det i sig hade skapat betydande inkomstbortfall för staten i form av minskade momsintäkter.

Det finns därför all anledning att se över både beskattningen och klassificeringen av husbilar. Det är orimligt att jämföra personbilar och husbilar och därför bör de senare, precis som i många andra länder, bli ett eget fordonsslag. Det krävs endast mindre justeringar i regelverken. Då hade också en helt annan beskattning kunnat införas.

Med bakgrund av ovanstående blir min fråga till finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Kommer ministern och regeringen att se över beskattningen och klassificeringen av husbilar för att inte slå ut den svenska produktionen och för att ge mer rättvisa villkor?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:534 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/01299 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:534 av Richard Nordin (C)
Beskattning och klassificering av husbilar

Richard Nordin har frågat mig om jag och regeringen kommer att se över beskattningen och klassificeringen av husbilar för att inte slå ut den svenska produktionen och för att ge mer rättvisa villkor.

Husbilar skiljer sig från andra fordon genom att de inte enbart är fordon för person- och godsbefordran, utan även används som boende- och fritidsfordon. Redan idag gäller därför särskilda regler för vissa husbilar när det gäller av- och påställning. Reglerna innebär att husbilen endast behöver vara avställd i 4 dygn i stället för 15 dygn för att skatt inte ska behöva betalas för avställningsperioden.

Det är viktigt att fordonsbeskattningen är rättvis och inte leder till oönskade effekter för någon typ av fordon. Regeringen följer frågan om fordonsskatt för husbilar.

Stockholm den 12 april 2023

Elisabeth Svantesson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.