Till innehåll på sidan

Behovsstyrd hindersbelysning vid vindkraftverk

Skriftlig fråga 2015/16:1010 av Anders Åkesson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-18
Överlämnad
2016-03-21
Anmäld
2016-03-22
Svarsdatum
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30
Besvarad
2016-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Vindkraft är, helt i enlighet med nationellt fastställda produktionsmål, ett stort och växande energislag i vårt land. I syfte att minimera omgivningspåverkan från vindkraftsparker till omgivande bebyggelse installeras olika stödsystem. Ett av dessa är så kallat OCAS vars syfte är att behovsstyra hindersbelysningens/topplanternornas drift så att dessa tänds endast i situationer av annalkande flyg. Detta system fungerar bra i relation till företrädare och representanter för den civila flygtrafiken. I relation till företrädare för den militära flygtrafiken däremot fungerar inte dialogen på ett bra sätt.

Detta tar sig till exempel uttryck i att Försvarsmakten sagt nej OCAS-systemet och liknande system i remisser från Transportstyrelsen och Post- och telestyrelsen. Försvarsmakten hänvisar i stället till en pågående intern utredning. Utredningen har nu pågått under en längre tid, och Försvarsmakten kan inte säga när den är klar med sin utredning.

Försvarsmakten är över huvud taget inte särskilt informativ om vad problemet egentligen är. Jag har förstått det som att även OCAS varit i direkt kontakt med både Försvarsmakten och Transportstyrelsen för att reda ut eventuella osäkerheter kring systemet, men det verkar inte som att viljan finns hos Försvarsmakten att medverka till en lösning.

Detta blir givetvis ett bekymmer när samhällets miljötillstånd för vindkraftsparker utformas med olika varianter av villkor eller krav att använda just behovsstyrd hindersbelysning.

Svensk Vindenergi har uppvaktat såväl regeringen som försvaret och Transportstyrelsen i frågan, men det har hittills inte gett något resultat.

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist blir därför:

Kan ministern tänka sig att vidta generella åtgärder för att se till att Försvarsmakten skyndsamt medverkar till en lösning och klargör de eventuella problemen med OCAS-systemet och liknande system?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1010 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00468/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1010 av Anders Åkesson (C) Behovsstyrd hindersbelysning vid vindkraftverk

Anders Åkesson (C) har frågat mig om jag kan tänka mig att vidta generella åtgärder för att se till att Försvarsmakten skyndsamt medverkar till en lösning och klargör de eventuella problemen med OCAS-systemet och liknande system?

Försvarsmakten lämnar på förfrågan underlag till Transportstyrelsen avseende företeelser som kan ha påverkan på säkerheten för den militära delen av luftfarten.

Försvarsmakten bereder internt fortsatt frågan om hindermarkering och radarstyrning av hindermarkering på främst vindkraftverk. Frågeställningarna bereds ur ett sekretessperspektiv samt ur ett flygoperationellt perspektiv. Antalet frågeställningar som har uppkommit inom området har ökat, vilket har medfört behov av en bredare och mer generell beredning av frågan.

Försvarsmakten har informerat mig om att de resultat som framkommer från Försvarsmaktens beredning kommer att förmedlas till Transportstyrelsen inom kort.

Frågan om behovsstyrd hindersbelysning vid vindkraftverk är komplex och omfattar en rad olika faktorer för att bland annat garantera flygsäkerheten. Jag har fullt förtroende för att Försvarsmakten arbetar så snabbt de kan med sin interna beredning av ärendet, samtidigt som myndigheten tar hänsyn till ärendets komplexitet.

Stockholm den 30 mars 2016

Peter Hultqvist

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.