Till innehåll på sidan

Behandlingsprogram för intagna i fängelser som inte kan svenska

Skriftlig fråga 2015/16:655 av Ellen Juntti (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

År 2015 var jag och några kollegor på studiebesök på ett fängelse. Vi besökte en avdelning där det satt personer som dömts för grova sexualbrott, och genomsnittstiden för deras straff var nio års fängelse.

Vi pratade med en intagen som var dömd till tolv års fängelse för grova sexualbrott mot barn. Denne berättade att han först inte velat delta i ett behandlingsprogram men ändrade sig. Hans bedömning var att behandlingsprogrammet bidragit till en annan insikt om brotten han begått och att risken för återfall minskat.

Vid besöket framkom att flera av de intagna på avdelningen inte kunde svenska. Det framkom också att dessa inte hade möjlighet till något behandlingsprogram överhuvudtaget. Behandlingsprogrammen skedde endast på svenska.

Risken för återfall i brott efter åtta till tolv år i fängelse utan någon som helst behandling torde vara mycket hög. Detta är skrämmande, då många oskyldigas liv och hälsa torde vara i fara.

I november 2015 presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) en studie i vilken det framkom att intagna på fängelser har för lite att göra. Behandlingsprogrammen och yrkesutbildningarna uppskattades av de intagna, men tyvärr är efterfrågan större än tillgången. Av de tillfrågade uppgav hälften av dem som gått behandlingsprogram att risken för återfall i brott minskat tack vare programmet.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta så att brottslingar som inte behärskar svenska också får möjlighet till behandlingsprogram för att minska risken för återfall i brott?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:655 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/00514/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:655 av Ellen Juntti (M) Behandlingsprogram för intagna i fängelser som inte kan svenska

Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag kommer vidta så att intagna som inte behärskar svenska också får möjlighet till behandlingsprogram för återfall i brott.

För regeringen är det angeläget att Kriminalvårdens klienter i så hög utsträckning som möjligt deltar i behandlingsprogram som minskar risken för återfall. Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 gett uttryck för detta samt betonat att det är angeläget att Kriminalvården fortsatt utvecklar arbetet med behandlingsprogrammen så att de klienter som har störst behov i högre utsträckning nås av väl anpassade insatser.

Kriminalvården bedriver för närvarande utvecklingsarbete inom flera viktiga områden som rör det återfallsförebyggande arbetet, bl.a. inom ramen för ett antal regeringsuppdrag. En del i detta utvecklingsarbete är en särskild satsning på flerspråkiga programledare.

Regeringen har höga förväntningar på Kriminalvårdens utvecklingsarbete när det gäller verksamheten för intagna och följer arbetet noga genom löpande dialoger med myndigheten.

Stockholm den 27 januari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.