Begränsad rätt till föräldrapenning

Skriftlig fråga 2015/16:1074 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-07
Överlämnad
2016-04-07
Anmäld
2016-04-08
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

I oktober förra året träffades en blocköverskridande migrationsöverenskommelse. Enligt den ska nyanlända som har barn och kommer till Sverige ha begränsad rätt till föräldrapenning för barn över två år. Men S vill nu skjuta upp beslutet genom att invänta den generella utredningen om föräldraförsäkringen som kommer att slutredovisas senast den 31 oktober 2017. Det är olyckligt eftersom vårt socialförsäkringssystem kräver ett snabbt beslut för att anpassas till den situation som råder. Att snabbutreda en fråga för att kunna fatta ett korrekt beslut är ingen omöjlighet, vilket kriminaliseringen av terrorresor är ett bra exempel på. Det bör göras även i detta fall.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Avser statsrådet att snabbutreda frågan om begränsad rätt till föräldrapenning eller kommer regeringen att invänta utredningen som ska vara klar i oktober 2017?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1074 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2016/02594/FST

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1074 av Boriana Åberg (M) Begränsad rätt till föräldrapenning

Boriana Åberg (M) har frågat mig om jag avser att snabbutreda frågan om begränsad rätt till föräldrapenning eller om regeringen kommer att invänta utredningen som är klar i oktober 2017.

Regeringen har tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna i den migrationspolitiska överenskommelsen kommit överens om att det för föräldrar som kommer till Sverige endast ska vara möjligt att ta ut ett fåtal dagar med föräldrapenning efter barnets tvåårsdag.

I överenskommelsen framgick även att den närmare utformningen av förslaget skulle utredas och detta görs nu i den nyligen tillsatta föräldraförsäkringsutredningen (S2016:02). I direktiven till utredningen framgår att den nu aktuella frågan ska redovisas i ett delbetänkande redan den 31 oktober 2016. Eftersom denna tidpunkt infaller ett år innan det datum då frågeställaren uppfattat att utredningen ska redovisa i frågan förutsätter jag att vi är överens om att någon ytterligare snabbutredning knappast kan anses nödvändig.

Stockholm den 20 april 2016

Annika Strandhäll

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.