Barn och unga från Marocko

Skriftlig fråga 2015/16:558 av Elisabeth Svantesson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-22
Överlämnad
2015-12-23
Sista svarsdatum
2016-01-07
Svarsdatum
2016-01-08
Anmäld
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Barn och unga från Marocko som lever i stor utsatthet som gömda i Sverige är ett ökande problem. Vissa har fått avslag på sin asylansökan. Andra har aldrig sökt asyl, eller så har de avvikit under tiden för utredningen. De stannar i Sverige och bor i regel i tillfälliga bostäder. I gruppen förekommer droger, stölder och annan brottslighet.

Från såväl Migrationsverket som polisen rapporteras om stora svårigheter att förmå Marocko att ta emot de egna medborgare som inte får vistas i Sverige. 

I en intervju i Dagens Nyheter den 18 september säger inrikesminister Anders Ygeman att han vill ställa krav på Marocko att ta ansvar för sina medborgare. I intervjun utgår han från att Marockos ambassad vill diskutera frågan med den svenska regeringen, och om så inte är fallet är han beredd att genom sin statssekreterare ta diskussionen på plats i Marocko.

Det har nu gått tre månader sedan Anders Ygemans uttalande, men fortfarande lever marockanska barn och unga i Sverige illegalt.

Min fråga till statsrådet är:

 

När kan vi se resultat av statsrådets och regeringens arbete för att Marocko ska ta emot sina egna medborgare?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:558 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/10071/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:558 av Elisabeth Svantesson (M) Barn och unga från Marocko

Elisabeth Svantesson har frågat mig när det går att se resultat av mitt och regeringens arbete för att Marocko ska ta emot de marockanska barn och unga som inte får vistas i Sverige.

Polismyndigheten och andra myndigheter har sedan ett antal år uppmärksammat och arbetat med den problematik som Elisabeth Svantesson tar upp. Situationen för utsatta gatubarn från nordafrikanska länder, framför allt från Marocko, är ohållbar.

Genom att ratificera barnkonventionen har Marocko åtagit sig att ge särskilt skydd och bistånd till barn som berövats sin familjemiljö. Sedan flera år tillbaka har svenska myndigheter haft mycket svårt att verkställa av- och utvisningsbeslut gällande barn från Marocko. I mina diskussioner på EU-nivå med andra länders företrädare har liknande problem framförts.

Jag och regeringen angriper problemet bland annat genom att försöka upprätta en dialog med Marocko på olika nivåer. Ett exempel är mötet med talmannen för det marockanska representanthuset när han den 19 januari 2016 besöker Stockholm. Jag kommer då att påtala vikten av att de utsatta barn och unga som inte får vistas i Sverige ska kunna återvända till sina hemländer och där få det stöd de behöver. Jag har också pratat med tunisiska och algeriska företrädare om problematiken.

Regeringens budskap är att Marocko och andra nordafrikanska länder måste leva upp till sina internationella åtaganden genom att återta marockanska medborgare som avvisats eller utvisats från Sverige. Jag kommer att fortsatt arbeta för detta och om våra insatser blir verkningslösa utesluter jag inte att skicka min statssekreterare till Marocko för samtal på plats.

Stockholm den 8 januari 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.