Bankernas ansvar vid bedrägerier

Skriftlig fråga 2022/23:918 av Nadja Awad (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-14
Överlämnad
2023-08-15
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-29
Sista svarsdatum
2023-08-29
Besvarad
2023-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Den 26 maj uttalade sig statsrådet Anna Tenje på sociala medier om att statsrådet, justitieministern och finansmarknadsministern har tagit initiativ till ett möte med bankerna för att diskutera de frågor som bland annat rör att bankerna skulle kunna utveckla en frivillig möjlighet för kunderna att aktivera en fördröjning av överföringar.

Det är viktigt att ministrarna träffar bankerna för att deras roll i att förebygga bedrägerier ska skärpas. Brottsvinsterna från bedrägerier ökar lavinartat och landade förra året på 5,8 miljarder kronor. Sedan 2020 har brottsvinsterna ökat med 38 procent. Det visar en ny rapport från polisens nationella bedrägericentrum (NBC). Pengarna går rakt in i den organiserade brottsligheten. Samtidigt innebär det att kriminella tjänar mer på bedrägerier än på den lukrativa narkotikahandeln. Banker erbjuder produkter och tjänster, som Swish och Bank-id, som inte har ett tillräckligt starkt säkerhetssystem för att motverka dessa bedrägerier.

Samtidigt kom ett avgörande i juni 2022 från Högsta domstolen som innebar en delvis ny praxis jämfört med tidigare. Domstolen tydliggjorde att det krävs mer än Allmänna reklamationsnämndens (Arn) hittillsvarande praxis för att en kontohavare ska anses ha agerat särskilt klandervärt, och därmed att bankens ansvar upphör och den enskilde själv får bära hela förlusten. Det innebär att alla banker skulle börja följa Högsta domstolens beslut och ersätta offer för bedrägerier. Bankerna skulle riva upp tidigare besked, som inneburit att kunderna blivit utan ersättning, men så har fallet inte varit och banker har inte tagit detta ansvar. Detta gick även Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell ut i Dagens industri och krävde.

Jag vill därför fråga statsrådet Anna Tenje:

 

Avser statsrådet att genomföra möten i närtid och då tillsammans med de andra nyssnämnda statsråden under träffen diskutera med bankerna om att ta ett större ansvar för att följa Högsta domstolens avgörande?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:918 besvarad av Statsrådet Anna Tenje (M)

S2023/02414 Socialdepartementet Äldre - och socialförsäkringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:918 av Nadja Awad (V)
Bankernas ansvar vid bedrägerier

Nadja Awad har frågat mig om jag avser att genomföra möten i närtid och då tillsammans med justitieministern och finansmarknadsministern under träffen diskutera med bankerna om att ta ett större ansvar för att följa Högsta domstolens avgörande från juni 2022.

Bedrägerier är ett stort samhällsproblem, som behöver förebyggas och förhindras. Enligt Polismyndigheten är bedrägerier mot privatpersoner, inte sällan äldre, en viktig och växande finansieringskälla för kriminella nätverk.

Att bekämpa kriminalitet är ett prioriterat område för regeringen. Även om det finns ett stort antal bedrägeriformer förutsätter flertalet av dessa att kriminella missbrukar produkter och tjänster som tillhandahålls av banker. Banker spelar därför en viktig roll för att motverka bedrägerier på betalningsmarknaden, vilket Högsta domstolen också resonerar om i sitt avgörande.

Justitieministern, finansmarknadsministern, civilministern och jag har tagit initiativ till ett möte med bankerna samt berörda myndigheter och företrädare för pensionärsorganisationerna för att diskutera dessa frågor i närtid.

Stockholm den 29 augusti 2023

Anna Tenje

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.