Backaundantaget

Skriftlig fråga 2015/16:697 av Jimmy Ståhl (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-27
Överlämnad
2016-01-27
Anmäld
2016-01-28
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I ett svar från finansministern om Backaundantaget den18 november 2015 framgick att remisstiden för alternativ lösning hade löpt ut den 31 augusti 2015 och ministern kunde då inte ge ett svar på min fråga vid det tillfället rörande Backaundantaget. Jag citerar: Regeringen anser att det är angeläget att skyndsamt hitta en lösning på de problem som lyfts fram i hemställan. Beredning av frågan pågår dock fortfarande inom Regeringskansliet.

Första frågan till ministern om Backaundantaget ställdes den 2 mars 2015 i en interpellationsdebatt där ministern lovade att inte dra detta i långbänk. Nu har det snart gått ett år sedan debatten och ingen lösning på undantag har införlivats.

 Med hänvisning till det anförda vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

När kan de boende i Backa få ett undantag från trängselskatten? Eller har ministern en annan lösning för de boende i Backa och när är den i så fall klar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:697 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/00265/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:697 av Jimmy Ståhl (SD) Backaundantaget

Jimmy Ståhl har frågat mig när de boende i Backa kan få ett undantag från trängselskatten eller om jag har en annan lösning för de boende i Backa och när den i så fall är klar.

Som jag tidigare har svarat Jimmy Ståhl anser regeringen att det är angeläget att hitta en lösning på de problem som lyfts fram i hemställan från Göteborgs kommun och Trafikverket. Inriktningen är att frågan hanteras så skyndsamt som möjligt. I nuläget pågår beredning fortfarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 3 februari 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.