Avvisade svenskar i Danmark

Skriftlig fråga 2015/16:647 av Anders Åkesson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör trafikeras av flera miljoner resenärer årligen. Förbindelsen står för cirka en tredjedel av det totala antalet resande över Öresund.

Regeringens beslut om att införa id-krav får stora ekonomiska konsekvenser för färjetrafiken i och med att själva kontrollen ska utföras av rederierna och att den svenska staten varit tydlig med att någon ekonomisk kompensation för detta inte kommer att utgå. Dessutom sker ett visst inkomstbortfall till följd av att färre personer kan komma att ta färjan över Sundet.

Redan två veckor efter det att regeringens undermåligt beredda lag trätt i kraft har flera svenska medborgare blivit avvisade från att resa med färjan över sundet. Dessa resenärer blir hänvisade till den svenska ambassaden i Köpenhamn. Varken den svenska ambassaden i Köpenhamn eller konsulatet i Helsingör har haft beredskap eller instruktioner för att hjälpa dessa svenska medborgare som inte fått resa tillbaka till Sverige.

Min fråga till utrikesministern är med anledning av detta:

 

Vilken information, ekonomisk kompensation och beredskap har givits till de svenska utlandsmyndigheterna för att hantera den uppkomna situationen med anledning av nyligen genomförd lagstiftning om id-krav vid gränspassagerna till Sverige, och hur avser ministern att säkerställa att de svenska medborgare som avvisas från inresa till Sverige får rätt stöd och hjälp på plats i Danmark?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:647 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:647 av Anders Åkesson (C) Avvisade svenskar i Danmark

Anders Åkesson har frågat mig vilken information, ekonomisk kompensation och beredskap som har givits till de svenska utlands-myndigheterna för att hantera den uppkomna situationen med

anledning av nyligen genomförd lagstiftning om id-krav vid gränspassagerna till Sverige, och hur jag avser att säkerställa att de svenska medborgare som avvisas från inresa till Sverige får rätt stöd

och hjälp på plats i Danmark.

Berörda departement har sammanställt och spridit information om åtgärderna till berörda utlandsmyndigheter, främst ambassaden i Köpenhamn. Införandet av ID-kontrollerna har resulterat i ett ökat

antal frågor och ärenden från allmänhet och transportörer, men det

har kunnat hanteras med befintliga resurser.

Det finns en konsulär nordisk överenskommelse om direkt samarbete mellan nordiska myndigheter. Svenska medborgare som har problem vid avresa från Danmark när de ska till Sverige kan därför även vända sig till dansk polis.

Ambassaden i Köpenhamn har samlat en grupp av involverade myndig-heter och transportörer med syftet att diskutera de utmaningar och frågor som uppstått i och med införandet av ID-kontroller.

Stockholm den 26 januari 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.