Avslutad elleverans från Trafikverket

Skriftlig fråga 2022/23:686 av Staffan Eklöf (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-15
Överlämnad
2023-05-16
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Sedan mycket lång tid tillbaka levererar järnvägen elström till kunder längs med järnvägens sträckning i områden som ligger långt ifrån andra elnät. Nu har Trafikverket, som är ansvarig myndighet, börjat att säga upp sådana abonnemang med hänvisning till ellagen. Verket påstår att elleveransen inte är förenlig med ellagen.

Abonnenterna har dock inget annat alternativ. En ny, annan anslutning blir nämligen oöverstigligt dyr, eftersom deras hem ligger så långt från andra elnät. Exempel på offerter ligger på 2,7 respektive 6,3 miljoner exklusive moms. Leveranstiden är också längre än den tid som kvarstår till dess att Trafikverket tänker klippa kablarna.

Drabbade elkunder har när de har vänt sig till oss riksdagsledamöter påpekat att Energimarknadsinspektionen har beslutat om en ändring i IKN-förordningen (icke koncessionspliktiga nät) som innebär att Trafikverket kommer att få en löpande tills vidare-dispens för att fortsätta att sälja elström. Om det stämmer kommer Trafikverket att kunna ge undantag i framtiden. Jag kan inte heller se att det skulle inverka på EU:s inre marknad, eftersom ingen kan ordna anslutning till en kostnad som de boende har råd med. Frågan sätter också ljuset på vikten av att i alla EU-förhandlingar stämma av föreslagna regler mot situationen i Sverige och inte minst Sveriges landsbygder, eftersom det ofta råder särskilda förhållanden som måste ges undantag eller tillräcklig flexibilitet. Frågan handlar om en mycket liten grupp medborgare som har kommit i kläm. Ytterst handlar det om att Sverige ska hålla ihop.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch följande.

 

Vad kan ministern göra för att lösa situationen för de drabbade?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:686 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/03144 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:686 av Staffan Eklöf (SD)
Avslutad elleverans från Trafikverket

Staffan Eklöf har frågat mig vad jag kan göra för att lösa situationen för de abonnenter som drabbas av att Trafikverket säger upp avtal om leverans av el längs järnvägar.

Jag förstår att de boende i banvaktsstugorna upplever situationen som mycket olycklig. Regeringen har emellertid inte möjlighet att uttala sig om enskilda ärenden som hanteras hos myndigheterna och styr inte över civilrättsliga avtal som en myndighet har med enskilda.

Stockholm den 24 maj 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.