Attentaten mot Spånga kyrka

Skriftlig fråga 2020/21:1425 av Anders Österberg (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-01-25
Överlämnad
2021-01-25
Anmäld
2021-01-26
Svarsdatum
2021-02-03
Sista svarsdatum
2021-02-03
Besvarad
2021-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Spånga kyrka är en av Sveriges äldsta kyrkor. Den knyter ihop många av de kulturminnen som finns längs Järvafältet. Kyrkan är från 1100-talet, och den senaste tillbyggnaden är det bondeska gravkoret. Detta innehåller flera gravar ur ätten Bonde. Kyrkan är en otroligt vacker plats i Järva.

På mycket kort tid har Spånga kyrka utsatts för två attentat. I torsdags förra veckan, efter första attentatet, stöttade flera muslimska samfund samt civilsamhället, Socialdemokraterna och personer tillhörande olika samfund, till exempel ortodoxa kyrkan, upp. I en fin ceremonin sattes det upp ljus, och diakonen guidade folk på ett pandemisäkert sätt i kyrkan.

Men natten till i söndags skedde det igen att kyrkan attackerades, och på nytt försökte en person eller några personer som inte känner kärlek eller respekt för vare sig religion eller svenska kulturarvet på ett nytt försök att tända eld på Spånga kyrka. Tack och lov har inget mer än ett par fönster än så länge förstörts. Jag har i en intervju vädjat att Stockholm stad ska skydda kyrkan med ordningsvakter och hoppas att detta hörsammas.

Mitt i allt detta mörka så vill jag uppmärksamma den stora kärlek som finns i Järva och många personer som uttryckt bestörtning över det som hänt. Under söndagsmorgonen var det många som kom förbi och talade med diakon, präst och oss andra som var där.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Fördömer ministern attackerna mot Svenska kyrkan i Spånga, och vilka förstärkningar avser ministern att göra för att skydda religiösa platser?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1425 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2021/00208 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1425 av Anders Österberg (S)
Attentaten mot Spånga kyrka

Anders Österberg har frågat mig om jag fördömer attackerna mot Svenska kyrkan i Spånga, och vilka förstärkningar jag avser att göra för att skydda religiösa platser.

Jag fördömer självklart attacken mot svenska kyrkan i Spånga. En attack mot en religiös plats är på så sätt en attack mot religionsfriheten och ytterst mot vår demokrati. Religionsfrihet innebär bl.a. att troende ensamt eller tillsammans med andra ska få utöva sin tro. Våld mot religiösa platser är ett försök att göra människor rädda att utöva sin tro. Det finns ingen plats för sådana handlingar i ett demokratiskt samhälle.

Huvudansvaret för att skydda religiösa platser ligger hos Polismyndigheten och jag har fullt förtroende för polisens arbete. Ett komplement till detta arbete är det statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället som jag ansvarar för. Det är Kammarkollegiet som handlägger ansökningar och betalar ut medel. För budgetåret 2021 har regeringen anvisat 22 miljoner kronor till detta ändamål.

Stockholm den 3 februari 2021

Amanda Lind

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.