Till innehåll på sidan

Åtgärder under pausen i vattenkraftens miljöprövningar

Skriftlig fråga 2022/23:742 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-05-31
Överlämnad
2023-06-01
Anmäld
2023-06-02
Sista svarsdatum
2023-06-07
Svarsdatum
2023-06-14
Besvarad
2023-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

I en skriftlig fråga ställde jag nyligen frågor till Romina Pourmokhtari om de avvisade ansökningar som börjat dyka upp kring miljöprövningen av vattenkraft.

Klimat- och miljöministern bekräftar att de underlag som skickats in av länsstyrelsen i Västsverige är en del av analysen i dessa frågor. Det är bra.

Samtidigt har vi än så länge endast sett ett fåtal uppdrag till myndigheter om utredningar. Fler utredningar räcker dock inte för att justera i de prövningsförhållanden som nu råder.

Pausen sträcker sig endast ett år, och en hel del av tiden har redan passerat utan faktiska åtgärder.

Min fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari blir därför:

 

Kommer statsrådet och regeringen att återkomma med lagstiftnings- eller förordningsändringar som hinner träda i kraft innan pausen i vattenkraftens miljöprövningar tar slut?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:742 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)


Svar på fråga 2022/23:742 av Rickard Nordin (C)
Åtgärder under pausen i vattenkraftens miljöprövningar

Rickard Nordin har frågat mig om jag och regeringen kommer att återkomma med lagstiftnings- eller förordningsändringar som hinner träda i kraft innan pausen i vattenkraftens miljöprövningar tar slut.

Jag har tidigare svarat att det pågår ett analysarbete inom Regeringskansliet för att se över behovet av förändringar av det nuvarande systemet för omprövning av vattenkraften. Det är dock för tidigt att säga vilka förändringar som kan bli aktuella. Bedömningen är att analysen och genomförandet av de förändringar som analysen kan komma att leda till kan ske under det år omprövningen är pausad.

Stockholm den 14 juni 2023

Romina Pourmokhtari

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.