Åtgärder mot dödsfall i arbetet

Skriftlig fråga 2022/23:892 av Teresa Carvalho (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-02
Överlämnad
2023-08-03
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-17
Sista svarsdatum
2023-08-17
Besvarad
2023-08-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Den 2 augusti rapporterade Ekot att allt fler personer dör på jobbet i Sverige. Antalet dödsfall hittills i år är uppe i 28 personer, vilket är det högsta för perioden sedan 2011. Detta trots den nollvision mot dödsfall i arbetslivet som finns sedan flera år tillbaka.

Enligt Arbetsmiljöverket saknas det genomförda riskbedömningar i en mycket stor del av dödsfallen, trots att det är ett lagkrav. Myndigheten arbetar med att informera arbetsgivare om detta, men bevisligen räcker det inte till. I ljuset av detta är det värt att notera att det nyligen även kom rapporter om att Arbetsmiljöverket inte kommer att kunna fullfölja tidigare planerade rekryteringar av fler arbetsmiljöinspektörer på grund av ett ansträngt ekonomiskt läge och osäkerhet kring framtida tilldelning av resurser.

I Ekots reportage uppger Arbetsmiljöverket att riskbedömningar ofta saknas på grund av att arbetsgivare inte har kunskap om att de måste finnas, men också på den utbredda arbetslivskriminaliten och det faktum att oseriösa arbetsgivare helt enkelt struntar i kravet. I alla dessa fall hade fler arbetsmiljöinspektörer gjort skillnad.

Det är knappast en slump att branscher som är hårt drabbade av dödsfall, inte minst bygg och transport, också är de branscher som är hårt ansatta av arbetslivskriminalitet. Det vill säga brottslighet där oseriösa och rent kriminella aktörer konkurrerar ut seriösa företag genom fusk, utnyttjande av enskilda, dåliga villkor och lönedumpning. När det slarvas och fuskas med arbetsmiljön blir det också en säkerhetsrisk, och i värsta fall är det enskilda arbetstagare som får betala det högsta priset.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att inga fler människor ska behöva dö på jobbet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:892 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)


Svar på fråga 2022/23:892 av Teresa Carvalho (S)
Åtgärder mot dödsfall i arbetet

Teresa Carvalho har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att inga fler människor ska behöva dö på jobbet.

Ingen ska dö till följd av sitt arbete. Varje dödsolycka är en tragedi för de inblandade och oacceptabel för ett modernt arbetsliv. För regeringen är detta en viktig fråga. Arbetsmiljöstrategin för 2021–2025 (skr. 2020/21:92) innehåller en utvidgad nollvision om att ingen ska behöva dö på sitt arbete, men ingen ska heller behöva dö till följd av sitt arbete. Med kunskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan de allra flesta av dödsolyckorna och arbetsrelaterade dödsfallen förebyggas.

Det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet är grunden till en god arbetsmiljö. Respektive arbetsgivare har arbetsmiljöansvaret enligt arbetsmiljölagstiftningen. De flesta arbetsgivare och företag i Sverige följer de arbetsmiljöregler som gäller. Men det finns också de som missköter sig. Det är naturligtvis helt oacceptabelt och kräver resoluta åtgärder, ytterst genom att den som begår arbetsmiljöbrott lagförs. För ett sådant brott kan dels den individ som begått brottet dömas till straff, dels kan företaget åläggas företagsbot. Arbetsmiljöbrott är ofta komplexa och svåra att utreda. En viktig förutsättning för att polis och åklagare ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt är att respektive myndighet har tillräckliga resurser.

Utredningar om arbetsmiljöbrott kräver inte sällan olika expertkunskaper. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Arbetsmiljöverket har utvecklat ett nära samarbete, vilket har förbättrat handläggningen och höjt kvaliteten i förundersökningarna.

Denna samverkan har bidragit till att utredningstiden avseende olyckor med dödlig utgång har minskat och att antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren.

Arbetsmiljöverkets tillsyn av arbetsmiljön är en grundläggande del i att upprätthålla arbetet mot dödsolyckor i arbetslivet och för att nå regeringens nollvision mot dödsolyckor.

Det är viktigt att myndigheten har resurser för att kunna genomföra sin verksamhet. Arbetsmiljöverket har fått stora tillskott på sitt anslag under de senaste åren. Det pågår också bl.a. ett arbete med att bygga upp fler center mot arbetslivskriminalitet.

Stockholm den 15 augusti 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.