Åtgärder mot boffning

Skriftlig fråga 2022/23:600 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-24
Överlämnad
2023-04-25
Anmäld
2023-04-26
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Förra veckan avled en 14-årig flicka på en skola i Luleå efter att ha boffat drivgasen från torrschampo. Det är tyvärr bara ytterligare ett tragiskt exempel på hur den livsfarliga Tiktok-trenden spritt sig allt längre ner i åldrarna.

Under våren har flera olika larmrapporter kommit om ökad boffning bland ungdomar, och det handlar då om inandning av drivgas som finns i helt vanliga, lätt tillgängliga hushållsprodukter. På Giftinformationscentralen har man sett en ökning av frågor just kring torrschampo den senaste tiden. Främst är det barn i högstadieåldern som berusar sig på gasen. För att sprida informationen kring problemet har Giftinformationscentralen också gått ut med en varning – gasen kan leda till hjärtstillestånd och i värsta fall döden.

I Luleå har det offentliga nu kraftsamlat. Polisen, kommunen och regionen varnar nu på bred front för riskerna. En del handlare inför också egna former av försäljningsbegränsningar eller lyfter bort produkterna ur sortimentet. Det är bra och viktiga insatser från många olika aktörer i ett akut skede.

Från nationellt håll hör vi dock ingenting. Ingen av regeringens statsråd har kommenterat saken eller vidtagit åtgärder. Problemet med boffning är inte något specifikt för Luleå utan finns i hela landet, och mer behöver göras för att sätta stopp för denna tragiska utveckling. Det kan handla om förbud eller om åldersgränser eller nationella informationsinsatser.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen i detta läge, och kommer ministern att ta något initiativ till omfattande informationsinsatser kring faran med boffning?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:600 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)


Svar på fråga 2022/23:600 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Åtgärder mot boffning

Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtar i detta läge, och om jag kommer att ta något initiativ till omfattande informationsinsatser kring faran med boffning.

Det är förstås mycket oroande att ungdomar skadas och dör av att ha inhalerat farliga ämnen, s.k. boffning. Det finns många aktörer, så som Polismyndigheten, Giftinformationscentralen och media, som nu uppmärksammar frågan. Förhoppningsvis leder detta till att föräldrar och andra vuxna är uppmärksamma på ungdomars vanor och för viktiga samtal med dem, för att även göra ungdomarna mer medvetna om riskerna med t.ex. boffning.

Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN) har i de nationella skolundersökningarna ställt frågor om sniffning sedan 1971. Den nuvarande frågeformuleringen om eleverna någon gång har sniffat eller boffat har ställts sedan 2012. År 2022 svarade 4 procent av eleverna i årskurs 9 och 3 procent i gymnasiets år 2 att de någon gång sniffat/boffat. Det är historiskt låga nivåer och en signifikant minskning jämfört med 2012.

Både förekomsten och vilket ämne som används tenderar att variera lokalt och över tid. Många gånger kan lokala åtgärder bidra mycket till att minska problemen, t.ex. genom att handlare inför åldersgränser eller plockar bort produkter från hyllor i butiker.

Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14) har i uppdrag att föreslå en reglering av icke-medicinsk användning av lustgas, t.ex. bestämmelser om åldersgränser, försäljning, tillsyn, marknadsföring och införsel. Men eftersom det finns andra ämnen som också används för berusning har utredningen också i uppdrag att analysera förutsättningarna att utforma en reglering som även kan omfatta andra flyktiga ämnen och varor som innehåller ett flyktigt ämne, som vid inandning medför eller kan medföra berusning, inklusive sådana ämnen som ännu inte har utvecklats. Detta kan innebära sådana ämnen som används för boffning och sniffning.

I avvaktan på utredningens betänkande följer jag frågan noga för att kunna ta ställning till om det finns behov av ytterligare åtgärder.

Stockholm den 3 maj 2023

Jakob Forssmed

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.