Åtgärder mot arbetslivskriminalitet

Skriftlig fråga 2022/23:888 av Teresa Carvalho (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-01
Överlämnad
2023-08-02
Besvarad
2023-08-16
Sista svarsdatum
2023-08-16
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Arbetslivskriminaliteten göder den organiserade brottsligheten och utgör en säkerhetsrisk för känslig infrastruktur.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen förberedde en handlingsplan på 45 konkreta åtgärder mot kriminalitet på arbetsplatsen som tog sikte på att göra det svårare att fuska, enklare att åka fast och mer kännbart att bli straffad. 

Tyvärr kan det konstateras att det är sällsynt att denna regerings företrädare lyfter eller ens nämner arbetslivskriminaliteten. I flera av punkterna i strategin som nuvarande regering ärvt tycks det råda stiltje, och vad än värre är har regeringen agerat i rak motsats till handlingsplanen. Det gäller kanske framför allt i frågan om arbetsmarknadsprövningen, som regeringen stoppat.

Med anledning av att regeringen har fått en konkret handlingsplan serverad vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka av de 45 punkterna har statsrådet och regeringen arbetat vidare med sedan regeringsskiftet, och vilka konkreta initiativ har tagits i enlighet med och utöver denna strategi?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:888 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)


Svar på fråga 2022/23:888 av Teresa Carvalho (S)
Åtgärder mot arbetslivskriminalitet

Teresa Carvalho har frågat mig vilka av de 45 punkterna i strategin mot arbetslivskriminalitet som jag och regeringen arbetat vidare med sedan regeringsskiftet, och vilka konkreta initiativ som har tagits i enlighet med och utöver denna strategi?

Regeringen är fast besluten om att bekämpa brott, fusk och missbruk kopplat till arbetsmarknaden. Arbetet för att bekämpa arbetslivskriminaliteten fortsätter med oförminskad kraft. Som framgår av regleringsbrevet för Arbetsmiljöverket för 2023 ligger finansieringen för arbetet mot arbetslivskriminalitet kvar på samma nivå som under 2022 och det myndighetsgemensamma arbete som i dag bedrivs mellan nio myndigheter kommer att fortsätta utvecklas så att samverkan blir ännu mer effektiv.

Jag kan konstatera att den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet, som den förra regeringen tog fram, i grunden är ett ambitiöst dokument med åtgärder som i varierande grad kan motverka och bekämpa arbetslivskriminalitet. Det är viktigt att åtgärderna är effektiva och ändamålsenliga. Många av de åtgärder som anges i strategins åtgärdsavsnitt kommer att fortsätta, medan andra kommer att behöva anpassas till den nuvarande regeringens politik. Det gäller till exempel Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring (Ju 2022:11), som genom ett tilläggsdirektiv har fått en ny inriktning för att kunna leverera mer effektiva förslag.

Strategin innehåller ett stort antal utredningar som tillsattes efter att strategin antogs. Flera av dessa utredningar har nyligen överlämnat sina betänkanden till regeringen eller kommer att göra så inom kort. Dessa betänkanden bereds nu inom Regeringskansliet.

Stockholm den 15 augusti 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.